Landmøtet 2014 ble avholdt helgen 10. - 11. mai 2014 på Thon Hotell Oslo Airport.

Thon Hotell Oslo Airport

 

Hotellet ligger på Gardemoen og vi fra
Rogaland benyttet
skyttelbuss fra
flyplassen og ut, ca 15 min.

Fra Rogaland møtte fylkesleder/
delegasjonsleder Karl W Sandvig samt
sekretær Anna Steen. I tillegg møtte Arne
Sjursen og Alf Edvinson fra Haugesund,
Arthur Hauge, Gunnulv Løge og Inngunn
Ree fra Stavanger samt Jakob Grude og
Odd Reidar Gausel fra Sandnes.

I tillegg hadde Rogaland 2 styre-
medlemmer i hovedstyret som møtte på
hovedstyrets kvote, kasserer Liv Remman
og styremedlem Nordal Torstensen

Etter konstituering holdt vår leder Einar Lonstad et innledningsforedrag der han bl.a. påpekte at i år hadde vi et lite jubileum, dette var nemlig vårt 30. Landsmøte.
Videre viste han til enkelte valgresultat som stortingsvalget i 1993, hvor vi fikk hele 25.835 stemmer (0,9 % oppslutning). Fylkes- og kommunevalget i 1991 ga over 30.000 stemmer. Dette viser at vi gjør det best i fylkes- og kommunevalgene.
Ut fra dette vil vi satse på kommende valg i 2015.

Deretter var han innom Helse og sykehuspolitikk,
- Skatte- og pensjonsspørsmål,
- Skolepolitikken. Den oppvoksende generasjon, de som nå skal inn på skoler - ta sin utdannelse, da enten på høyskoler, universitet eller yrkesfag.
- Vi får også en ny kommunereform raskere enn hva vi kansje ønsker, sansynligvis innen 2017.
- Innvandring og bosetningsspørsmålene i kommunene -  tvang eller ikke tvang.
- Tigging i det offentlige rom - Et storbyproblem?
- Miljøspørsmål. Vindkraftparket kontra bølgekraft. Har vi avklart hva vi ønsker?
- Hva mener PensjonistPartiet om aktivt dødshjelp/livstestament? Vi må ta del i denne debatten
- Vern av matjord og vern av våre fiskeresurser. Hva mener Pensjonistpartiet her?
- Skal vi verne ulv/ulvebestanden i Norge?

Han kom også inn på vår organisasjon. Vi må jobbe videre med vår organisasjon og våre styremedlemmer i fylkes- og lokallag må kurses.

Til sist kom han inn på "I Vinduposten". Vi får alt for mange i retur, adresselistene må være oppdaterte!

Etter dette innlegget ble det til sine tider en heftig debatt der flere delegater var oppe på talestolen. En av konklusjonene var at det var avsatt mye for liten tid for denne bolken, å diskutere partiets politikk krever nok mer enn 45 min som var avsatt. Til neste år / landsmøte bør vi nok sette av minst dobbel så lang tid!

Neste store sak var navneendringsspørsmålet, skal partiet skifte navn, Ja eller Nei? (En skulle således ikke ta standpunkt til nytt navn, bare ja eller nei til skifte av navn). En navneendring må ha minst 2/3 flertall.
Rogalanddelegasjonen reiste uten bundet mandat, og delegasjonen var splittet i spørsmålet. Det ble en heftig debatt og "Ja" siden tapte da avstemmingen viste 10 stemmer + 2 fullmakter = 14 stemmer for navneendring.
Imidlertid så var det full enighet om at vi burde ha et tillegg til navnet f.eks. - partiet for alle e.l..

Der ble også fremmet et par forslag, bl.a ens medlemskontigent for hele landet. (I dag varierer denen fra kr 50,- pr person og opp til kr 300,- pr person. HS hadde her lagt frem et forslag som sa at veiledende medlemskontigent skulle værem kr 150,-. Også her ble det en heftig debatt, Rogaland la bl.a. frem et forslag på kr 200,- pr person. I midlertid ble alle forslag trukket og således ble det ikke stemt over felle medlemskontigent!
Det var også bl.a. fremlagt 2 endringsforslag over våre vedtekter. Det bene ble enstemmig godkjent, det andre ble oversendt vedtekskomiteen for behandling.

Det ble fremlagt flere resoliusjoner. Mange av disse ble ikke en gang fremlagt på bordet, de ble referert fra talerstolen og deretter stemt over. Dette må endres til neste Landsmøte,

Landsmøte ble til sist avsluttet med Valg.
Vår leder, Einar Lonstad, var ikke på valg. Vår nestleder Harald Fagervold ønsket ikke gjenvalg og her ble det benkeforslag på ny kandidat og denen kandidaten, Reidun Hagerud fra Hedmark vant avstemmingen.
Vår kasserer, Liv Remman, var på valg og hun ble gjenvalgt med akklamasjon.
Anna Steen fra Rogaland var foreslått av valgkomiteen som nytt styremedlem, men her var det benkeforslag og Anna Steen tapte med en stemme. I midlertid ble hun, som benkeforslag, foreslått som ny 1. vararepresentant, og dette valget vant hun.
Roald A. Lende ble videre ghjenvalgt som medlem av Æresmedlemskomiteen for 3 år, Nils Grutle ble medlem av Kontrollkomiteen og Nordal Torstensen ble 1. vararepresentant til Valgkomiteen.

Rogalands medlemmer ble etter dette;

Remman Liv J.1-Sandnes   Anna CB Steen-Rogaland   Roald a. Lende b sa   Grutle Nils-Karmøy   Torstensen Nordal-Stavanger
Liv Remman Anna C.B. Steen  Roald A. Lende   Nils Grutle  N. Torstensen

 

 

 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

 

Møter

Neste HS møte

21. september 2017 

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

22-23 september 2017

14-15 april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no