Utskrift
Kategori: Rogaland blogg
Treff: 16277

I 2004 vedtok regjeringen at pensjonistenes inntektsutvikling skulle være minst på linje med den til yrkesaktive. Alle skulle få del i velstandsutviklingen. Senere mente de ikke dette, og begynte å kutte i pensjonistenes inntekter. Det går hardest ut over dem med middels til lave pensjoner.

Anna CB Steen-Rogaland

De foretok en systematisk uthuling av pensjonisters økonomi. (Statsbud.) Pensjonistene fikk et brev om økte skatter for dem med lave til middels inntekter etter nye regler. Skatteauken startet ved kr. 250 000. Disse var plutselig rike og kunne beskattes hardt. (Brev fra Skattetaten des.2011).

Det trekkes 15 % av grunnpensjonen for samboende og gifte pensjonister. Pensjonene blir årlig underregulert med 0,75 prosentpoeng ved hvert inntekts og pensjonsoppgjør. Særfradraget for alder er fjernet. Spesiell pensjonistskatt er innført. Minstefradraget er 26 % for pensjonister og 40 % for lønnsmottakere. Skattefradraget for helseutgifter er fjernet. Trygdeavgiften for pensjonister er økt fra 3 % til 4,7 %. Vedtakene ”skled igjennom” uten offentlig oppmerksomhet.

Pensjonister ønsker å vite om noen aktuelle parti som søker regjeringsmakt vil rette opp skjevhetene? Er alle partier i maktposisjoner bekvemme med at en stor gruppe slitere holdes utenfor?

  

Egersund, 14. august 2013

Anna Steen
Pensjonistpartiet