Anna CB Steen-Rogaland

Barnevernet fungerer som en sikkerhet for at barn skal få best mulige oppvekstvilkår. Barnevernet kan hjelpe barn og familier på flere måter.

De fleste henvendelser til barnevernet kommer fra foreldrene. Gjerne etter at disse har drøftet det aktuelle spørsmål med barnehage, skole eller helsesøster.

Formålet med loven er: 1. ” å sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.” og 2. ” å bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.” (Bvl.)

Loven har satt opp nøyaktige frister for hvor lang tid det kan gå, før saksutredning settes i gang, og for når saken skal være utredet, og vedtak fattes.

Måter å hjelpe familier på er eksempelvis; Råd og veiledning av barnevernfaglig personell, eller annet fagpersonell. Avlastning for slitne aleneforeldre som ikke har naturlig familienettverk. Støtte i hverdagen til lekser, sosial trening og annet. Når barnevernet utreder en sak, og fatter vedtak, vektlegges det på hvilket nivå hjelpen skal være, tidsbestemt virkeperiode, samt evaluering om tiltaket var nyttig, bør avsluttes, eller fortsette og eventuelt styrkes.

Pressen melder med jevne mellomrom om frister som brytes, og barn som ikke får hjelp. Dette er et problem fordi det er omstridt hva barnevernet skal tildeles av midler. Det er også omstridt at det virkelig koster penger å hjelpe barn som trenger det. Det finnes ledere og politikere som ikke tar barnevern på alvor. Derfor får vi overskrifter om barn og ungdom i vanskelige livssituasjoner på ventelister uten tilbud.

En av grunnene til at barnevernet er så omstridt er muligens at når det først er full krise hos et barn eller ungdom, og familien, blir tiltakene utrolig kostbare, - og er i høyeste grad mangelvare. Nye skandaler kan oppstå, absolutt til skade for barnet/ungdommen, når useriøse aktører på markedet tilbyr omsorgstilbud som langt ifra holder mål.

Hvor er de ledere og politikere som går inn for et kompetent og godt rustet barnevern, som vil ta tak i dette og innser at det koster?

 

Egersund, fredag, 20. august 2013

Anna Steen
Pensjonistpartiet

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Prinsensgt 46,

7011 Trondheim

Postadresse         
Prinsensgt 46,

7011 Trondheim

Telefon                 
482 54 481

E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.           

 

 

Møter

Neste HS møte

Fredag 21. april 2017

Kontoret i Prinsensgt.3


Landstyremøte

oktober 2017

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

20.- 21. mai 2017
Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Postadresse: Prinsensgt 46, 7011 Trondheim - Telefon: 482 54 481 - E-post: per.walseth@live.no