Utskrift
Treff: 13839

 

Valg Logo i gull-2013  Mange politikere i ledende posisjoner snakker om eldrebølgen.
Anna CB Steen-Rogaland  Ordet er negativt ladet og brukes til å fremme et negativt syn på eldre mennesker. Ofte i den hensikt å frata dem rettigheter. Økonomiske, helsemessige og ikke minst status. I tillegg blir denne gruppen usynliggjort i media, ja i hele det offentlige rom – unntatt som kuriositeter.

 

    Skal dette snus, må eldre betraktes på en annen måte. Politikerne burde være glade for at levealderen er økt generelt. Pensjonene skulle ikke være noe problem, da hver enkelt eldre som har et langt arbeidsliv bak seg, har betalt inn det de skal for å trygge egen alderdom. Men se, her har de samme politikerne som sutrer over eldrebølgen, fått alle disse midlene til å bli borte i et stort intet, - også kalt det store sluket -. De unge i dag lærer: ” Nå kommer det masse eldre mennesker og spiser opp det dere tjener. Fy å fy”.  Mens de selvsamme toppolitikerne setter ned sin egen pensjonsalder, og karrer til seg av sin egen umettelige grådighet.

             Når det gjelder menneskesyn, har regjeringen meget å lære. Blant annet at de er gjennomskuet.

   
Hvorfor går gjennomsnittsalderen til de folkevalgte så drastisk nedover?
Er det for at de unge er blitt så utrolig meget klokere og fremsynte at en 60 –åring er utgått på dato?

    Vi ser det i alle parti, at trauste, pålitelige politikere må vike for de unge. Trenger vi ikke personer med faglig tyngde, sunn dømmekraft og livserfaring?

             Jeg mener at vi trenger flere seniorpolitikere. Vi trenger mennesker med horisont, sunt gangsyn og tanke for kommende generasjoner.

    Pensjonistpartiet mener at den politiske sammensetning i folkestyret i langt større grad enn nå, bør speile befolkningssammensetningen. Også hva alder angår. Hvem er tjent med at ingen fra den fryktede eldrebølgen får komme til orde i våre folkevalgte organer? Kan det kalles demokrati?

Egersund, 3. januar 2012/1. juli 2017.

Anna Steen