Utskrift
Kategori: Politikk
Treff: 6903

Kildeskatt

Hva er nå det? En uttalelse fra finansiell regjeringshold om rike

pensjonister som bosatte seg i utlandet utløste denne.

 

15% ekstra skatt skulle disse betale, det må da være fornuftig og

riktig ifølge regjeringen. Men ser vi det l lys av for eksempel de

menneskene som er på rømmen av en eller annen årsak, har krav på

full utbetaling av NAV med mange millioner hver eneste uke, blir

det hele litt merkelig å skjønne for oss andre.

 

Pensjonistene er rike, og de kan taes. Teorien holder ikke mål.

Men viktigst,de er lite synlige og hørbare i den offentlige

debatt.

 

Ifølge arbeids- og sosialministeren har vi hatt en

reallønnsutvikling fra 2010 og til i dag på 4% og det skulle jo

være bra. Men når vi i samme tidsrom har hatt en inflasjon på

14,7%, gir dette en negativ kjøpekraft på over 10%. Men det er

jo ikke de styrende villige til. Lønnsutviklingen har i samme

tidsrom vært på 23,3%. Dvs en økning i kjøpekraften på nær 10%.

Fra samme hold hevdes det at man kan ikke belaste de

arbeidsaktive mer. Men hvor er logikken som sier at pensjonistene

må ta utgiftene til staten som nektet å

redusere sin del av oljeproduksjonen i verden. Dette medførte

som kjent til overproduksjon og reduksjon i oljeprisene. Hvor er

logikken som sier at de som har minst, skal betale mest?

 

Vi har betalt inn til vår pensjon gjennom et langt liv. Nå

snakkes det om bærekraftig pensjonsreform. Da oljefondet ble

startet var bærekraftig pensjon oppnådd med 3000 milliarder

på bok. Er ny bærekraftig pensjonsreform at dagens

pensjonister skal avspises med knapper og glansbilder, mens

neste generasjon ønsker vesentlig mer?