Kildeskatt

Hva er nå det? En uttalelse fra finansiell regjeringshold om rike

pensjonister som bosatte seg i utlandet utløste denne.

 

15% ekstra skatt skulle disse betale, det må da være fornuftig og

riktig ifølge regjeringen. Men ser vi det l lys av for eksempel de

menneskene som er på rømmen av en eller annen årsak, har krav på

full utbetaling av NAV med mange millioner hver eneste uke, blir

det hele litt merkelig å skjønne for oss andre.

 

Pensjonistene er rike, og de kan taes. Teorien holder ikke mål.

Men viktigst,de er lite synlige og hørbare i den offentlige

debatt.

 

Ifølge arbeids- og sosialministeren har vi hatt en

reallønnsutvikling fra 2010 og til i dag på 4% og det skulle jo

være bra. Men når vi i samme tidsrom har hatt en inflasjon på

14,7%, gir dette en negativ kjøpekraft på over 10%. Men det er

jo ikke de styrende villige til. Lønnsutviklingen har i samme

tidsrom vært på 23,3%. Dvs en økning i kjøpekraften på nær 10%.

Fra samme hold hevdes det at man kan ikke belaste de

arbeidsaktive mer. Men hvor er logikken som sier at pensjonistene

må ta utgiftene til staten som nektet å

redusere sin del av oljeproduksjonen i verden. Dette medførte

som kjent til overproduksjon og reduksjon i oljeprisene. Hvor er

logikken som sier at de som har minst, skal betale mest?

 

Vi har betalt inn til vår pensjon gjennom et langt liv. Nå

snakkes det om bærekraftig pensjonsreform. Da oljefondet ble

startet var bærekraftig pensjon oppnådd med 3000 milliarder

på bok. Er ny bærekraftig pensjonsreform at dagens

pensjonister skal avspises med knapper og glansbilder, mens

neste generasjon ønsker vesentlig mer?

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: