Velkommen til PensjonistPartiet PDF Skriv ut E-post
 
 

Velkommen til Pensjonistpartiets hjemmeside.

Målet med hjemmesiden er å holde interesserte lesere orientert om Pensjonistpartiet fylke-og kommunepartiers aktiviteter og prioriteringer.

Det er snart Stortingsvalg hvor vi kan se fram til store ord og lovnader fra mange politikere i de politiske partiene som i dag styrer. Problemet til de store partiene er at de lover for mye til for mange , derfor blir løftene helle ikke alltid holdt.

Som regel er løftene til grupper i samfunnet med spesielle behov, som raskt blir glemt og minst verdt etter et valg. 
Pensjonister og grupper med spesielle utfordringer, det være seg økonomiske, fysiske eller psykiske, har få som vil prioritere deres sak.  Disse gruppene blir ofte gjemt og glemt så snart alle stemmene er nede i valgurnene i september 2017. Men vi vil ikke gjemme bort eller glemme pensjonister og personer med spesielle utfordringer og behov.

Enkeltmennesket må høres også på det rikspolitiske plan!

Pensjonistpartiet skal jobbe hardt for å bli en stemme som blir hørt og tatt hensyn til  etter valget 2017. Til dette trenges alle villige hender til å ta et tak.

Ønsker du å gjøre en ekstra innsats for de som trenger det mest, ser vi gjerne at du melder deg som medlem.

Kontakt oss pr. e-post eller telefon for en uforpliktende samtale. Kontaktpersoner i ditt fylke og kommune finnes på ditt fylkes side. Er du interessert i å starte et pensjonistparti i en kommune hvor vi ikke er representert, kontakt din fylkesleder eller partikontoret.

Sentralt i Pensjonistpartiet er allerede arbeidet godt i gang med å forberede kommende valg. Det arbeides bl.a. med:

  • Strategiplan
  • Nytt Prinsipp- og handlingsprogram
  • Intern skolering av fylkesstyrene
  • Diverse høringer
  • Samarbeid med andre organisasjoner med samme målgruppe
  • Oppretting av nye fylkeslag

På Landsmøtet i slutten av april 2017 vil en del av dette arbeidet bli behandlet av Landsmøtet.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: