Årsmøtet i Østfold Pensjonistparti ble avholdt i Onsøy Rådhus 25. februar med 16 frammøtte fra Fredrikstad-, Halden-, Sarpsborg-, Halden- og Rygge Pensjonistparti

 

Østfold Pensjonistparti.      

ÅRSMØTEREFERAT 2015. Onsøy rådhus, 25. februar kl.1100

Antall fremmøtte : 16 medlemmer fra Fredrikstad PP, Halden PP, Sarpsborg PP , Halden PP og Rygge PP.

Leder Odd Sæthre ba årsmøtet reise seg og ta to minutters stillhet til minne om de medlemmene som hadde gått bort siden forrige årsmøte. Spesielt var det at vår kasserer, Harald Fredriksen gikk bort i oktober 2014.

Innkallelsen og den foreslåtte dagsorden for årsmøtet ble enstemmig godkjent.

  1. Åpning v/leder.
  2. Konstituering. Valg av møteleder og referent.
  3. Årsberetning 2014. v/sekretær Arne Jarbro.
  4. Årsregnskap 2014. v/kasserer Liv Due. Budsjett 2015.
  5. Innkomne forslag.
  6. Bevilgninger/ honorarer for 2014.
  7. Tildeling av ØPPs hederspris til Elisabeth Sveberg, Fredrikstad PP.
  8. Valg 2015.
  9. Avslutning med snitter/kaffe og kaker. Loddsalg!

Sak. 2 KONSTITUERING.

Odd Sæthre foreslo Erik Due til møteleder og Arne Jarbro til referent fra årsmøtet. Til og underskrive årsmøtereferatet foreslo han, Rolf Midtvåge, Ingeliv Flote og Oddvar Løkkeberg.

Vedtak : Forslagene ble enstemmig godkjent.

Sak.3 ÅRSBERETNING 2014.                                                                       

Fylkespartiets sekretær, Arne Jarbro leste opp styrets årsberetning for 2014. Vi sliter med og holde liv i noen av lokalpartiene i fylket. Det nye styret bør opprette lokallag i Indre Østfold, samt hjelpe Halden PP med listekandidater til kommunevalget 2015. ØPP har ambisjoner om å få inn minst en representant på fylkestinget til høsten. Det har i denne årsmøteperioden vært noen ”råkeringer” i styret etter sykdom og dødsfall. Vi retter en stor takk til de som på kort varsel brettet opp ærmet, og tok ansvar.

Vedtak : Årsberetningen for 2014 enstemmig godkjent.

Sak. 4 ÅRSREGNSKAP 2014.

Fylkesstyrets kasserer, Liv Due gikk igjennom årsregnskapet for 2014. Vi mottar lite statsstøtte, ca. kr.3600.- fra fylkesmannen. Vi burde ha mottatt mer, men har sikkert ikke søkt på forskriftsmessig måte. Dette må rettes på om det er det som er årsaken. Kassa er ved årsskiftet på rundt kr.19000.-. Underskuddet for 2014 er på ca. 10.000.-

Revisorene, Arne Jarbro og Erik Due leste opp revisjonsrapporten.

Vedtak : Årsregnskap for 2014 ble enstemmig godkjent. Revisjonsberetningen for årsregnskapet taes til orientering.

Sak. 5 INNKOMNE FORSLAG.

Forslag 1. ØPP bruker kr.10.000 til årets valgkamp 2015.

Vedtak : Enstemmig godkjent.

Sak. 6 BEVILGNINGER/HONORARER 2014.

Styret legger frem forslag for årsmøtet at det bevilges kr.3000.- til leder, kr.1500.- til sekretær, og kr.1500 til kasserer til dekning av uforutsette utgifter.

Vedtak : Enstemmig godkjent.

Sak. 7 TILDELING AV ØPPs HEDERPRIS.

Odd Sæthre takket Elisabeth Sveberg fra Fredrikstad for sin langvarige innsats for ØPP. Deretter gikk Ingeliv Flote igjennom hele ”smørbrødlisten” over alt Elisabeth hadde markert seg i, og utført en glimrende jobb for i Pensjonistpartiet. En formidabel innsats, som det står respekt av. Hun fikk overrakt partiets pennesett i etui, samt nydelige blomster. TAKK ELISABETH.

Sak. 8 VALG.

Valgkomiteens leder, Rolf Midtvåge gikk gjennom valgkomiteens forslag til nytt styre frem til oktober 2015, da vi tar et ekstraordinært årsmøte etter valget. Valgkomiteen har bestått av, Rolf Midtvåge, Liv Due og Bjørn Haugen. Komiteens innstilling er som følger.

Leder                                     Oddvar Løkkeberg.               Rygge PP.                   NY.

Org.nestleder                         Ingeliv Flote.                       Fredrikstad PP          

Pol.nestleder                          Ståle Hansen.                      Sarpsborg PPNY.

Sekretær                               Erik Due.                             Sarpsborg PPNY.

Kasserer                                Liv Due.                              Sarpsborg PPNY.

Styremedlemmer                    Rolf Midtvåge                      Sarpsborg PP

                                             Arne Jarbro.                        Halden PP

Varamedlem                           Else Marie Hagen.                Sarpsborg PPNY.

Revisor 2015/16.                    Erik Simens Larsen.             Fredrikstad PP           NY.

Valgkomité 2015/16: Rolf Midtvåge(leder). Bjørn Haugen og Liv Due.

Vedtak : Valgkomiteens innstilling ble enstemmig godkjent.

Sak.10   AVSLUTNING.

Odd Sæthre takket årsmøtet for mange fine år i ØPP og alt han hadde fått være med på. Han har vært partisekretær i HS i mange år, en svært krevende jobb. Deretter takket den nye lederen Oddvar Løkkeberg for tiliten årsmøtet hadde gitt han. Han så med spenning frem til en krevende jobb, var sikker på at styret ville stå på i kampen frem til valget 2015. Både Oddvar Løkkeberg og Odd Sæthre fikk overrakt blomster av Erik Due på vegne av ØPP.

Deretter var det nydelige snitter, spandert av Fredrikstad PP, med kaffe og kringle. Loddsalget ga et kjærkomment tilskudd til kassa. TAKK!

Årsmøtet hevet kl.1250.

Arne Jarbro, referent.

Oddvar Løkkeberg, leder.     Ingeli E. Flote.                        Rolf Midtvåge.

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

13. april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

23.-24. september 2017

14 april 2018

 

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no