Utskrift
Treff: 12075

 

Igjen er det forslag om å kutte i sykehjemsplassene i Alna Bydel.

Igjen er det forslag om å kutte over en lav sko i budsjettet til Alna Bydel. Stillinger skal bort, ulike aktivitetstilbud skal nedprioriteres, hjemmehjelp/ hjemmesyke- pleietilbudet skal gjennomgås på nytt, de tidligere områdene skal omorganiseres.

Antall sykehjemsplasser skal reduseres fra 400 til 395 plasser. 5 plasser virker ikke avskrekkende, men etter min mening er disse plassene også sterkt tiltrengte plasser. Begrunnelse: Ventetid for å få en plass, og ikke minst Samhandlings- reformen som skal innføres fra 1. 1. 2012.

Samhandlingsreformen innebærer at Bydel Alna vil få ansvaret for å ta imot utskrivningsklare pasienter fra spesialhelsetjenesten fra første dag. (Hvem har ikke lest om A-hus og de tilstander som der er, korridorpasienter m.m.) Som kjent må bydelene (Alna-Bydel) betale 4000 kr. pr. døgn for utskrivningsklare pasienter som blir liggende.

Er det noen som tror at A-hus ikke vil skrive ut sine pasienter så fort som mulig når vi vet hva som er av ventelister for behandling ved våre sykehus (også A-hus).

Vet vi i hva slags tilstand våre eldre er i når de blir skrevet ut, ofte innlagt med flere sykdomsrelaterte tilstander?

Konklusjon: Alna Bydel har behov for alle 400 tiltrengte sykjemsplasser, Oslo Pensjonistparti og Groruddalen PP sier nei til kutt som gjelder sykehjemsplasser i hele Groruddalen.