Utskrift
Kategori: Østre Toten Blogg

Bjørn Dystebakken ble valgt inn som representant for Pensjonistpartiet for fire nye år i kommunestyret på Østre Toten.

Pensjonistpartiet har sammen med Senterpartiet, Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti  signert en avtale som sikrer borgerlig flertall i Østre Toten kommunestyre for perioden 2011-2015.

PP fikk totalt 207 stemmer. Det utgjør 3,0% av alle stemmene som ble avgitt og gir oss altså en kommunestyrerepresentant også de neste fire årene.

Pensjonistpartiets vararepresentanter til kommunestyret på Østre Toten:
Per S. Larsen
Anne Marie L. Eriksen
Lene K. Wangen Larsen
Olav Strangstadstuen.