Utskrift
Kategori: Østre Toten Blogg

Ser i Gudbrandsdølen-Dagningen i dag 31. mai at blant annet en MR maskin på Lillehammer sykehus er så vidt gammel at den nærmest er ubrukelig til flere typer undersøkelser. Det er sikkert ikke det eneste tilfellet der utstyr burde vært fornyet, og vi ser vi på det som en forsømmelse fra ledelsen i SI. Første bud for at vi kan få et godt sykehustilbud er at leger og helsepersonell har tilgang til moderne og oppdaterte hjelpemidler og kvalifiserte mennesker som kan betjene dem.

Vi anser det som mye viktigere og billigere enn bygging av nye sykehus. Hva det vil koste å fornye utstyr ved våre sykehus? En milliard, kanskje, spiller det så stor rolle? Forresten, hvor mye er det brukt på omorganisering, frem og tilbake gjennom snart 10 år, innen SI til ingen nytte. Et nytt sykehus er vel i prisklassen ca. 4 milliarder uten at en eneste pasient er behandlet.

Så vår oppfordring er, la våre sykehus få nytt og moderne utstyr til beste for personell og et gode for pasientene.

Pensjonistpartiet