En stor andel av dyrket mark her i landet blir brukt til andre formål enn produksjon av mat.

Omdisponering av dyrket mark til andre formål var på 7270 da. for hele landet i 2008, det er et stort areal når en vet at bare 3% av landets areal er dyrket. Det er grunn til bekymring for vår selvforsyning dersom det fortsetter på same viset.

For å illustrere dette har jeg regnet litt på hva som kunne vært avlet på dette arealet ut fra middeltall fra SSB for noen sorter av jordbruksvarer.

         Av hvete ( 500 kg x 7270 )       3 635 000 kg

         Av potet  (2500kg x 7270 )    18 175 000kg

         Av lauk   ( 2400kg x7270 )    17 448 000 kg

         Av kålrot (2700 kg x7270 )    19 629 000 kg 

alt dette er pr. år.

En annen side ved dette er at det er ofte de beste jordbruksarealene som blir berørt. La oss ta omdisponeringen fra en annen side: Dersom vi bruker samme areal i ti år framover så vil det være 72 700 da.  Det vil si at et areal som tilsvarer over 60% av det dyrka arealet på Østre Toten om 10 år vil ligge under asfalt eller Icopal.

Det er litt av et tankekors i en verden der det er mangel på mat.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 16.-17. november 2019

Neste Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Stavanger


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: