Utskrift
Kategori: Østre Toten Blogg

Hva skal vi med et spesialsykehus her i innlandet? Det er jo ikke utkomme til å drive de sykehusene vi har. Det har gått med nedskjæringer av tilbudene over mange år.

Innlandet er i seg selv en gedigen feilkonstruksjon med Mjøsa som et effektivt stengsel mellom områdene. Ettersom det ser ut til at det meste av offentlige virksomheter blir lagt til østsida, så blir det tungvindt for oss fra Vest-Oppland. Ville det ikke være bedre å ruste opp de sykehusene vi har med moderne utstyr i stedet for å bruke masse penger på bygninger. En skal jo ikke ligge på sykehus lengre! På sykehuset skal en behandles, og så hjem til sin egen kommune som skal ta seg av resten av behandling og rehabilitering. Men er kommunene i stand til dette?

 Med nytt og moderne utstyr for noen milliarder kunne legene behandle pasientene på en tryggere måte, noe som sikkert ville bli satt pris på også av legene. På dette viset ville vi kunne drive 2 fullverdige sykehus i hvert fylke. Noe jeg mener ville være en god løsning for våre fylker. Noen funksjoner måtte kunne lokaliseres til ett av sykehusene i hvert fylke. Vi ligger for nært opp til Oslo-området til at vi kan ta opp konkurransen med det som er etablert der. Det kan vel heller ikke være behov 4 sykehus på Hedmark når Oppland greier seg med 2. Folketallet er jo nær sagt det samme i begge fylker.

 En ting jeg synes er litt merkelig er at eldrerådene i fylkene våre ser ut til å gå for bygging av et spesialistsykehus.. Det blir fremhevet at eldre ofte har mange diagnoser og vil da kunne få behandling for alt på ett sted. Dersom de slipper inn! Men! Det sykehuset blir nok ikke bygget for å ta seg av eldre mennesker. Eldre mennesker skal behandles på et lavere nivå etter det jeg har forstått. Etter min mening vil det være ressurssterke pasienter og noen leger som vil være vinnerne ved bygging av et spesialistsykehus her i innlandet, og de beste legene vil finnes på Rikshospitalet, A-hus og Ullevål som er like i nærheten om vanskelige tilfeller skulle oppstå.