Utskrift
Treff: 22135

Med en begrunnelse i at det er billigere å leve når man er to, i forhold til enslig pensjonist, så får ektefeller som har pensjon etter den tidligere ordningen sine pensjoner redusert med flere tusen kroner for året.

Etter den nye pensjonsordningen vil det være dem med pensjoner på ca. 300 000,- kroner pr. år (garantipensjon) som får sine pensjoner redusert. Men er pensjonene på mer enn ca. 400 000,- kroner ( tjeneste-pensjoner) så går man fri for denne regelen. Forstå det den som kan! Dette kan ikke kalles annet enn diskriminering av en gruppe pensjonister.

Det blir ikke noe bedre om den utvides til å omfatte også dem med høyere pensjoner.

Så et spørsmål: Hva er begrunnelsen for skillet mellom lave og høye pensjoner? Er det pensjonene til medlemmer av storting, regjering og høyesterett som fortsatt skal skjermes, eller hva?

Vi krever at regelen om reduksjon av ektefellers pensjoner fjernes omgående.

Olav Strangstadstuen
medlem i Østre Toten Pensjonistparti
og fylkesstyret i Oppand Pensjonistparti