Nr.   Navn                                                 Fødselsår    
1. Per Sigurd Larsen 1944
2. Anne Marie Eriksen 1936
3. Bjørn Dystebakken 1940
4. Lene Kristin Wangen Larsen 1990
5. Harry Sølver 1940
6. Oddveig Sagen 1934
7. Reidar Eriksen 1931
8. Else Marie Solhaug 1942
9. Håkon Hornslien 1931
10. Eva Marie Ryen 1955
11. Olaf Smeby 1927
12. Olav Strangstadstuen 1927

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: