Pensjonistpartiet i Lillehammer har lenge vært beymret for situasjonen innen helse og omsorg i kommunen. Kommuneøkonomien er stram. At helse og omsorg tar en stor del av potten i en kommune er vel ingen overraskelse. Overskridelser i forhold til budsjett innen denne sektoren opplever vi også i år. Pensjonistpartiet ønsker at staten skal overta mer ansvar og tilføre langt mer statlige midler til helse og omsorgsektoren i landets kommuner.

1. Mona Bergh Brustad, f. 1963

2. Arne Holm, f. 1941

3. Einar Brusveen, f. 1951

4. Arne Stonor, f.1952

5. Geir Inge Brustad, f. 1963

6. Asbjørn Ole Mythen, f. 1947

7. Hanna Øien, f. 1945

8. Tore Edgard Erlandsen, f. 1943

9. Emil Bergsjordet, f. 1939

10. Jacob Bjørnar Reisænen, f. 1953

11. Ingrid Sandvold, f. 1969

Lillehammer Pensjonistparti har lenge stilt spørsmål om situasjonen i helse - og omsorgssektoren på Lillehammer.

Etter skarp kritikk til kommunen, ikke minst fra Fagforbundet i fjor sommer måtte kommuneledelsen endelig sette problemene på dagsorden.

Les mer her

Pensjonistpartiet stiller igjen til valg til kommunestyret på Lillehammer i 2019. Vi vil bidra til å snu situasjonen innen helse og omsorg. En stemme til oss er en stemme for fokus på helse og omsorg og på barn og unges oppvekstvilkår.

Det har vært mange selvmord blant unge på Lillehammer de siste årene.

Lillehammer Pensjonistparti mener det er viktig å snakke sammen og møte ungdommen på deres arenaer .

Eldre og pensjonister er en ressurs, vi har mye livserfaring som med fordel kan deles med de unge og vi kan være der for dem. <

Ta vare på hverandre og bry dere om hverandre, vi har ingen å miste <3

Lillehammer Pensjonistparti ønsker nye medlemmer hjertelig velkommen. Vi trenger både medlemmer som kan være aktivt med i vårt arbeid og støttemedlemmer.

Som medlem får du Pensjonistpartiets blad "Vindusposten" gratis sendt hjem til deg og du støtter vårt arbeid for de eldre, unge og de svakeste i samfunnet.

gringo

Lillehammer Pensjonistparti vil med dette takke alle som stemte på oss ved valget for støtten og tilliten !
Dessverre ble det for lite stemmer til at vi fortsetter i kommunestyret neste periode.

Pensjonistpartiet kommer uansett til å fortsette å kjempe for de viktige sakene innen helse, velferd, omsorg og verdighet.

Vi skal være ei vaktbikkje også de fire neste årene og passe på at en god eldreomsorg  og sunne oppvekstvilkår for barn og unge blir satt på dagsorden og fulgt opp.

Vi vil kjempe videre for de svake gruppene i samfunnet.

Geir Inge Brustad,
l
eder i Lillehammer Pensjonistparti

Jeg er ikke pensjonist men for meg er det helt naturlig å stemme Pensjonistpartiet.
PP er det eneste partiet som har de eldre, syke og svakeste i samfunnet øverst på sin prioriteringsliste. Helse, velferd og omsorg - for alle er grunnleggende og viktige verdier.

Mange som ikke er pensjonister sjøl har foreldre eller besteforeldre som er det. De aller fleste har vel dessuten planer om å leve så lenge at de får oppleve pensjonisttilværelsen sjøl.  

Viktige saker for Lillehammer Pensjonistparti i perioden 2011 - 2015
                               

Lillehammer Pensjonistparti vil jobbe for at Lillehammer skal være en god og trygg by å bo i for alle.

I lokalavisene de siste månedene har vi kunne lese at blant annet en MR maskin på Lillehammer sykehus er gammel at den nærmest er ubrukelig til flere typer undersøkelser. Det er sikkert ikke det eneste tilfellet der utstyr burde vært fornyet, og vi ser vi på det som en forsømmelse fra ledelsen i SI. Første bud for at vi kan få et godt sykehustilbud er at leger og helsepersonell har tilgang til moderne og oppdaterte hjelpemidler og kvalifiserte personell som kan betjene dem.

Vi anser dette som viktigere og billigere enn bygging av nye sykehus. Hva det vil koste å fornye utstyr ved våre sykehus? En milliard, kanskje, spiller det så stor rolle? Dette er så viktig og det handler om folkes liv og helse. Da skal man prioritere å bruke penger på det.

Et tips: Gå inn på www.nav.no og prøv pensjonskalkulatoren der.
Da vil du se hvilket beløpe du kommer til å få pensjon når den tid kommer.

Du vil sannsynligvis bli overrasket..

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: