Per Sigurd Larsen

Per Sigurd Larsen, fylkesleder Oppland Pp , telefon: 971 03200

 

1.kandidat på valglisten til Gjøvik Pensjonistparti i 2015, skrev et opprop om at DU som pensjonist har en historie som bør deles. Les oppropet her:

Valgprogram Gjøvik
Her presenteres valgprogrammet for Gjøvik Pensjonistparti

Klikk her: Gjøviks_valgbrosjyre.pdf for å hente den frem.


 

Gjøvikbanen
Pensjonistpartiets Landsmøte støtter oppgradering og forlengelse av Gjøvikbanen.

Les oppslaget dette fikk i Oppland Arbeiderblad

 

Pensjonistpartiet er et av de få politiske partiene i Oppland som har tatt et helt klart standpunkt i denne saken:  

Vi støtter kampen for å beholde tre akuttsykehus i Oppland.   

Dersom et nytt storsykehus blir vedtatt og lokalisert i Hedmark og sykehusene på Reinsvoll, Lillehammer og Gjøvik blir nedlagt, slik ledelsen i Sykehuset Innlandet ønsker, blir Oppland det eneste fylket i landet uten akuttsykehus.

Opplands befolkning og politikerne kan ikke sitte på gjerdet og la det skje !

Støtt opp om aksjonen for å beholde de tre akuttsykehusene vi i dag har i Oppland !

En av de verste sykdommene er psykiske lidelser, eller ”bare” nerver som noen sier.  Dette er den glemte sykdom, den sykdommen ingen ser utenpå.

Vi leser i O.A. i dag 27.mars at det er problemer ved Skrinnhagen skole. Det er dit elevene ved Redalen og Biristrand skal overføres.

Som eneste parti, la Pp fram et eget forslag til budsjett i Helse, omsorg og NAV. Vi vil ikke kutte noe innen Helse og omsorg. Vi vil bruke Kr 9.064 mill av overskuddet i 2011

Pensjonistpartiet går i mot planene om å legge ned demensavdelingen for utagerende pasienter også kalt "ressursavdelingen" i Snertingdal.

Pensjonistpartiet diskuterte Sykehussaken på vårt styremøte mandag 13 d.m. Vi vil beholde sykehuset i Gjøvik,


GODT NYTT ÅR !

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: