På Gjøvik har flertallet av politikerne vedtatt at det er best å bo hjemme,

samme hvordan tilstanden er. Det ble sagt at det er bedre å flytte pleiere enn pasienter,eller beboere, men beboerne blir eldre og  sykere, men det fylles ikke opp med flere pleiere, det er vel heller blitt færre. Det kalles omstrukturering, men det er sparing. Lille rike Norge har ikke råd til en god eldreomsorg,  de har ikke penger til psykiatrien heller og til og med sykehusene halter videre. Det skjæres ned alle steder der det er syke eller gamle mennesker. Er det slik vi vil ha det, innsparinger og kutt som aldri tar slutt? Pensjonistpartiet er din trygghet i disse sakene.

Pensjonistpartiet er her for din skyld

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: