Landsmøtet i Pensjonistpartiet valgte 21. mai nytt Hovedstyre:

ottar g lite

Leder: Ottar Gjermundnes, Aust-Agder

Politisk nestleder: Tone Coucheron, Hedmark

Organisatorisk nestleder: Leif Wikstad, Akershus

Kasserer: Liv Remman, Rogaland

Sekretær: Knut Arne Tveiten, Aust-Agder

Styremedlem: Ruth Hoel, Sør-Trøndelag

Styremedlem: Dagfinn Wiik, Møre og Romsdal

 

1. vara: B. Christian Jensen, Akershus

2. vara: Arne Hoem, Møre og Romsdal

3. vara: Nina Bie, Vest-Agder

 

Mona B. Brustad fra Oppland er valgt inn i Kontrollkomiteen.

 

Oppland Pensjonistparti gratulerer det nye Hovedstyret og ønsker dem lykke til med den viktige jobben de skal gjøre !

Vi takker også de som nå gikk ut av Hovedstyret for den innsatsen de har gjort.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Oktober 2019
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: