Utskrift
Kategori: Steigen Blogg
Treff: 13725

I et leserbrev til Lokalavisa Nord-Salten og Avisa Nordland, ber Pensjonistpartiet Steigen om at fylkespolitikerne bruker fornuften og sikrer LOSA (lokal opplæring i samarbeid med næringslivet) i Steigen.

LOSA – Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet

Pensjonistpartiet i Steigen vil med dette rette en henstilling til Nordland Fylkes politiske partier om å vise ansvarlighet overfor dette tilbudet i Steigen, som på nytt er truet med nedlegging. Denne gang er det ikke elevsøkningen som svikter, tvert i mot er søkningen meget god for LOSA-tilbudet i Steigen. Det hevdes å være søkningen i resten av fylket som er for dårlig. Dette må da i fornuftens navn ikke gå ut over et tilbud som er etterspurt og fungerer godt og som er av største betydning for arbeidsplassene i Steigen både på kort og lang sikt.

Steigens næringsliv og offentlige etater er helt avhengig av yrkesopplæring lokalt i samarbeid med næringslivet for å få til den nødvendige rekruttering i tida framover. Så lenge tilbudet har vært, har dette vært en ubetinget suksess for alle parter, ikke minst for elevene selv.

Vi i Pensjonistpartiet er ikke bare opptatt av de eldres situasjon, men for samfunnet i sin helhet. Vi er vant til å tale saker for de grupper som blir minst hørt, og her er ungdommen en av flere slike grupper. La vår ungdom fortsatt få mulighet til å ta deler av sin utdannelse lokalt der dette er etterspurt. Ikke ødelegg det som er opparbeid over tid og som har utviklet seg til et godt fungerende og nyttig tilbud til hele Steigen.

 

Med hilsen  Pensjonistpartiet Steigen