Robert_liteAstri_lite

 

Robert Dearsley og Astri Gaarder Valberg ble begge valgt inn som representanter i Steigen Kommunestyre. Vi gratulerer med utfordrende arbeid i 4 år.
Med 12,1 % av alle stemmene ble Pensjonistpartiet den store vinneren ved årets kommunevalg i Steigen. Det tredje mandatet var kun få stemmer unna.
Styret vil takke alle som stemte på Pensjonistpartiet, både ved kommunevalget og ved Fylkestingsvalget. På fylket nådde vi bare opp i 0,7% oppslutning, men så var da hele listen identisk med Steigen-listen. Tilsammen 665 stemte oss ved Fylkestingsvalget. Lista til kommunevalget fikk 168 stemmer.  Vi håper at våre to representanter vil gjøre seg fortjent til de stemmene de fikk fra dere gjennom sitt arbeid i Kommunestyret.
Alle som bidro til dette utrolige valgresultatet er også stor takk skyldig. Det har vært mye dugnadsjobbing for å få alt på plass.
Steigen Pensjonistparti vil være en garantist for at alle saker som handler om helse, velferd og omsorg blir satt i høysetet. Selvfølgelig vil vi også bidra også i alle andre saker til beste for Steigen kommune og dens innbyggere. Vi får håpe at vi får gjennomslag for mest mulig av det vi har markedsført i vårt program.
Velgergarantien har vi til hensikt å følge opp. Foran alle viktige møter vil vi forhøre oss med medlemmene, slik at dere får være med å påvirke de standpunkt som representantene skal framføre. Derfor håper vi på et godt oppmøte og mange bidrag fra dere når slike for-møter blir avholdt.
Se avisoppslaget i regionavisa AN dagen derpå:

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: