Utskrift
Treff: 4539

Følgende ble valgt på Årsmøtet 21.1.18:

Robert Dearsley - leder
Gjert-Are  Valberg - Kasserer
Arvid Nødtvedt - styremedlem
Cato Kristiansen - varamedlem

Tove Mjellanger - revisor