Utskrift
Kategori: Steigen Blogg
Treff: 5518

 

eldreombudÅrsmøtet i Pensjonistpartiet Steigen avhold sitt årsmøte 5.2.2017.
Her ble det enstemmig vedtatt en resolusjon med tittelen "Eldreombud i Steigen"

 

Etablering av Eldreombud i Steigen kommune


Verdig helseomsorg:
Forholdet er blitt mer aktuelt enn noen gang etter Steigens ”nei” og kommunens kritiske økonomi med kutt og forventet nedbemanning i blant annet helse- og omsorgstjenester. Eldrerådet har begrensninger på grunn av at man etter vedtektene ikke kan engasjere seg i enkeltsaker. Det er enkeltsaker som med sannsynlighet kan utvikle seg i forhold til blant annet lovpålagte tjenester der økonomien ikke strekker til.

Eldreombudet som institusjon skal være en offentlig objektiv instans i likhet med andre offentlig oppnevnte råd eller utvalg, og selve eldreombudet er en juridisk person med alt dette innebærer. Det er begrenset hva pårørende eller brukeren selv kan oppnå eller anføre i en sak og bli hørt, det er derfor viktig at et forhold kan løftes til et nivå hvor tjenesteyter ikke kan la være å ta klager på alvor.
Vi skal i vår kommune ikke godta en uverdig tilstand hvis man etter forsøk på minnelig måte å påpeke kritikkverdige forhold eller svikt i rutiner, må bruke media som ombud for å nå fram.