eldreombudÅrsmøtet i Pensjonistpartiet Steigen avhold sitt årsmøte 5.2.2017.
Her ble det enstemmig vedtatt en resolusjon med tittelen "Eldreombud i Steigen"

 

Etablering av Eldreombud i Steigen kommune


Verdig helseomsorg:
Forholdet er blitt mer aktuelt enn noen gang etter Steigens ”nei” og kommunens kritiske økonomi med kutt og forventet nedbemanning i blant annet helse- og omsorgstjenester. Eldrerådet har begrensninger på grunn av at man etter vedtektene ikke kan engasjere seg i enkeltsaker. Det er enkeltsaker som med sannsynlighet kan utvikle seg i forhold til blant annet lovpålagte tjenester der økonomien ikke strekker til.

Eldreombudet som institusjon skal være en offentlig objektiv instans i likhet med andre offentlig oppnevnte råd eller utvalg, og selve eldreombudet er en juridisk person med alt dette innebærer. Det er begrenset hva pårørende eller brukeren selv kan oppnå eller anføre i en sak og bli hørt, det er derfor viktig at et forhold kan løftes til et nivå hvor tjenesteyter ikke kan la være å ta klager på alvor.
Vi skal i vår kommune ikke godta en uverdig tilstand hvis man etter forsøk på minnelig måte å påpeke kritikkverdige forhold eller svikt i rutiner, må bruke media som ombud for å nå fram.

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: