Her finner du det fullstendige programmet for kommunestyrevalget 2011 - 2015:

.                                                  .PROGRAM

 

I en valgperiode vil det helt sikkert komme opp saker som en pr. dags dato ikke har oversikt over og dermed ikke er spesielt presisert i vårt program for perioden. Overordnet for oss ligger ”Prinsipp- og handlingsprogram” fra Pensjonistpartiet sentralt til grunn, og som lokallaget støtter seg til.

Pensjonistpartiets prinsipprogram finner du her .

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: