Her finner du det fullstendige programmet for kommunestyrevalget 2011 - 2015:

.                                                  .PROGRAM

 

I en valgperiode vil det helt sikkert komme opp saker som en pr. dags dato ikke har oversikt over og dermed ikke er spesielt presisert i vårt program for perioden. Overordnet for oss ligger ”Prinsipp- og handlingsprogram” fra Pensjonistpartiet sentralt til grunn, og som lokallaget støtter seg til.

Pensjonistpartiets prinsipprogram finner du her .

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: