Lokallaget forsøker å presentere listeforslaget vårt på TV2's Velgerguide.
Se på de foreløpige opplysninger ved å klikke her .

Samhandlingsreformen skal gi bedre helsetjenester i kommunene?
Dette spørsmål reiste nestleder i Akreshus Pensjonistparti Kjell Sandanger gjennom et innlegg på Landsmøtet 21.5.11. Siden dette er en viktig reform , spesielt for mindre distriktskommuner, tillater vi oss å gjengi hans tanker her.

Vi tillater oss å gjengi et innlegg fra Landstyremøtet i Pensjonistpartiet 10.4.11 av John Telemann Tjuslia. Dette er et aktuelt tema for Steigen Pensjonistparti, ettersom en av våre viktigste paroler til valget i høst er "Makten tilbake til politikerne". Nyttige refleksjoner for kommende kommunestyrerepresentanter.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: