Landsstyret i Pensjonistpartiet vedtok på sitt landsstyremøte den 14. april 2012 at pensjonistene og uføre gis samme kronemessige reallønnsutvikling som de yrkesaktive. Pensjonistpartiet krever at pensjonister og uføre, med en pensjon på opp til kr. 300 000,- gis et generelt kronetillegg på kr. 16 500,-. Dette tilsvarer en kompensasjon for økt trygdeavgift fra 1. januar 2011, et etterslep fra 2011 og et generelt tillegg på 4 %. Pensjoner utover kr. 300 000,- gis et prosentvis tillegg på 5,5 %

 

Landsstyret ber samtidig om at informasjon om oppgjøret gis ifh til sammenliknbare inntekter  (pensjon kr. 300 000,- tilsvarer 66 % av en inntekt på kr. 450 000,-) På denne måten vil folk flest se den kronemessige reallønnsforskjellen mellom pensjonister, uføre og yrkesaktive øker for hvert år.

 

Landsstyrets begrunnelse er som følger: 

  • Pensjonistene har fra 1999 til 2010 hatt en prosentvis bedre lønnsutvikling enn yrkesaktive, men en betydelig mindre lønnsvekst i forhold til kronebeløp.

     Øvrige begrunnelser er:

 

  • Ektefeller som bor sammen får begge redusert sine pensjoner med 15 % av et grunnbeløp, dette gjelder ikke yrkesaktive.
  • Pensjonister må betale 4,7 % i trygdeavgift, de yrkesaktive 3 %
  • Pensjonistene har ca. kr. 16 000,- mindre i minstefradrag If til de yrkesaktive.
  • Pensjonister og uføre er gitt en lovpålagt underregulering av inntekten gjennom indeksering på 0,75 %. Som følge av at pensjonen først blir regulert opp med lønnsveksten og deretter fratrukket 0,75 % er den faktiske underreguleringen 0,79 %.
  • I tillegg kommer at matvaremomsen økes fra 14 til 15 %, økt egenandel for store sykdomsutgifter, som er økt fra 2012 med kr. 100,- før overgang til frikort, stadig flere bompenger, samt at kildeskatt ble innført for 2 år siden osv.

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

3. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Fredag 3. mai  2019
kl. 18.00

Thon Oslo Airport Hotell 


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no