Lonstad

I februar ble undertegnede intervjuet av NRK vedrørende en undersøkelse gjennomført av Statistisk Sentralbyrå (SSB), vedrørende utvikling i pensjonsinntekten fra 1999 til 2009. At NRK valgte en vinkling på min private framtidige pensjon var selvsagt ikke spesielt profesjonelt, og generelt uinteressant. Slikt er det lite å gjøre med. Likevel tok de med mine forbehold om å ta statistikk med en klype salt, og min presisering om at «mange pensjonister i utgangspunktet har og har hatt veldig lav inntekt».

Vi vet at media ønsker å styre debatter og ikke minst intervjuer selv i størst mulig grad, og ikke minst overskrifter i alt hva de skriver. Overskriftene selger og dette er journalistens eiendom, uten mulighet for å styre.

Oppslaget gikk ut over hele landet, for så vidt en ny situasjon for PensjonistPartiet. Vi har etterlyst mediadekning, og når vi får det er vi uvant med å takle medias vesen.

I ettertid har oppslaget medført en del sterke reaksjoner i enkelte kretser innad i Pensjonistpartiet, og enkelte har ment at henvisningen til oppslaget på våre hjemmesider burde vært «sensurert» og fjernet.

Oppslaget i NRK har en tydelig hensikt, nemlig å berede grunnen i opposisjonen for vårens «lønnsforhandlinger» og oppgjøret til pensjonistene. Nå kjenner vi bakgrunnen for at pensjonistene vil bli forsøkt «skviset», og derfor har vi som parti med kjernevelgerne i denne gruppen, en svært viktig jobb å gjøre med å nyansere dette bildet SSB og NRK tegner. Det er der vårt hovedfokus bør ligge i denne saken. Vi kjemper uansett kampen videre mot pensjonsreformen med underregulering av indeksen, andre viktige saker parallelt, f.eks. minstefradraget (26 % for pensjon, 36 % for lønnsinntekt), helsedelen fra 3 til 4,7 %, bare for pensjonister, og ikke minst økt skatt på pensjonsinntekter over 318 000. Dette som et spleiselag for at minstepensjonistene skulle få mer.

Det er en kjent sak at vi i Norge i dag har en stor andel pensjonister som sitter forholdsvis godt i det økonomisk. Høgt lønnsnivå, full opptjening og mange har hatt arbeidsgivere med gode pensjonsforsikringer som gir tillegg til ordinær pensjon. Sånn sett har sikkert SSB belegg for sine tall. Vi har derimot ikke lov til å glemme alle som sliter som minstepensjonister, som ikke har hatt mulighet til full opptjening, lav lønn og uten tilleggspensjon gjennom arbeidsforholdet. Dette gjelder ikke minst mange kvinner og de som i hovedsak har hatt deltidsjobber ved siden av å passe hus og barn. Pensjonistpartiet er et parti for alle pensjonister, både fattige og rike!

En annen gruppe som vi vet sliter i dag er unge uføre, som kan være verre stilt enn alderspensjonister med minstepensjon.

Fra NAV får vi opplyst at i perioden 1999 – 2008 har andelen minstepensjonister blitt redusert fra 39 prosent til 30 prosent. Det er derfor likevel en betydelig gruppe som ikke har opplevd den «lønnsfest» NRK/SSB beskriver, og som vi i Pensjonistpartiet må bruke våre krefter på. Kvinner utgjør en stadig større andel av minstepensjonistene. Andelen kvinner var 85,7 prosent i 1999, og 87,4 prosent ved utgangen av 2008.

Det er også stor forskjell på hvor pensjonistene bor i forhold til hvor stor andelen med minstepensjonister er blant pensjonistene. Oslo har 18,5 prosent minstepensjonister. Akershus 19,3 prosent, mens Sogn og Fjordane er fylket med høgest andel på 38 prosent. Tallene vil derfor bety at det på kommunenivå vil det være eksempler på at over halvparten av pensjonistene kun har sin minstepensjon! Som et apropos kan det jo også bemerkes at det først og fremst er i distriktene at eiendomsskatt er innført med høyest mulig sats for å berge kommuneøkonomien. Dette svir ekstra ille for minstepensjonistene. Oslo har ikke en slik eiendomsskatt på privatboliger, og Oslo Pensjonistparti vil heller ikke gå inn for en slik skatt.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

3. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

Fredag 3. mai  2019
kl. 18.00

Thon Oslo Airport Hotell 


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no