Utskrift
Treff: 3262

Følgende ble valgt på Årsmøtet 21. januar 2018:

Gjert-Are Valberg - leder
Robert Dearsley - nestleder
Arvid Nødtvedt - sekretær
Cato Kristiansen- varamedlem

Tove Mjellanger - revisor