Pensjonistpartiet i Steigen ble vedtatt nedlagt 1. oktober 2019. 
Fylkespartiet vil lide samme skjebne om ikke nye lokallag blir etablert og vil ta over ansvaret.

Følgende ble valgt til et avviklingsstyre på Årsmøtet 3. februar 2019:

Gjert-Are Valberg - leder
Robert Dearsley - nestleder
Astri Gaarder Valberg - medlem
Magne Reinhardtsen - varamedlem

Tove Mjellanger - revisor

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: