pinOmsorg skal ikke bare spenne over pensjonister, eldre og pleietrengende. La oss sammen prøve å finne gode løsninger på mange oppgaver som venter på svar, og kunne vise til resultater som bekrefter at engasjement lønner seg. Og at Pensjonistpartiet er omsorgspartiet som det er verdt å satse på. Det skriver Arvid Nøtvedt i Pensjonistpartiet Nordland i dette avisinnlegget.

Utfordringer

Utfordringene er grundig dokumentert i forskning, statistikk, befolknings- og aldersprognoser.

Tiltak for å møte oppgavene kan være mangeartet, enten det gjelder det offentlige eller privat sektor, eller et samspill mellom begge. Det foreligger mange utredninger om dette, men uten å bryte det ned til konkrete handlinger som kan gjennomføres praktisk vil det bare fylle arkivene.

Muligheter

Det offentlige strever med økonomi, personell, planlegging og organisering. Til tross for økning og satsing på mange felt er det knapphet på ressurser over hele linjen. Privat sektor (frivillighet) kan gi de billigste tjenestene utført av personer med mangesidig erfaring og kompetanse, men som ikke krever spesifikk helsefaglig bakgrunn. Med samarbeid og styrt innsats vil dette utløse betydelige ressurser som lokalsamfunn kan høste av.

Frivillighet

Mange er villig til å yte frivillig, men man spør etter organisering og planer. (Forutsigbarhet) Dette er meget viktig for å utnytte den frivillige ressursen på en god måte. Dette har lokalpartiet tatt tak i ved initiativet til å opprette Steigen Frivilligsentral som ikke bare har tradisjonelle oppgaver, men skal i tillegg ha en helt spesiell funksjon.

Eldreomsorg

I Steigen skal daglig leder i frivilligsentralen også være frivillighetskoordinator for helse- og omsorgstjenester for eldre – hjemme og på institusjon – samt avlastning for pårørende. Daglig leder får opplæring ved en institusjon i Bergen for å lede dette frivillige arbeidet i samarbeid med det offentlige. Erfaringer fra kurset og dialogen med andre skal overføres de frivillige for å fremme innsikt og forståelse av samarbeidet.

Betraktning

Særlig små landsens kommuner vil aldri ha råd til å ansette frivillighetskoordinator på sine sykehjem. Det er heller snakk om kutt og nedbemanning, og færre helsearbeidere vil få mer ansvar og flere oppgaver.

Mye er sagt om helsetjenester og hvordan disse best kan utføres. Vi tror at det likevel er en viss mangel på erkjennelse av den kraften som finnes i godt organisert frivillighet. Mange steder finnes det ideelle og humanitære foreninger som jobber på hver sine felt. Dette er også tilfellet med omsorg, og ved å samarbeide praktisk og samlet er gevinsten åpenbar.

Frivilligsentraler

På landsbasis er det hundretalls frivilligsentraler hvor det kan finnes ledig kapasitet, eller hvor oppgaver kan omdefineres. Vår modell i Steigen kan kopieres av flere og gi et stort løft for den frivillige eldreomsorgen som myndighetene så ofte minner oss om. Hvis det etter hvert også kunne tilføres noen ekstra offentlige kroner til denne funksjonen i frivilligsentralene ville det være den beste investeringen noensinne. Steigen Pensjonistparti vil følge dette sporet politisk slik at sentralmyndighetene kan overtales til å gi ekstra økonomisk støtte til denne vitale tjenesten i frivilligsentralene.

Helsepolitikk

Politiske miljøer burde generelt engasjere seg mer for å få allsidig kunnskap og innsyn i utfordringene som alle er så opptatt av. Som aktivt å oppsøke fora hvor helseomsorg står på menyen, ikke bare besøke helseinstitusjonene i et valgår. Politisk tilstedeværelse på møter, konferanser og seminar burde prioriteres, og ikke bare mønstre der økonomi, effektivisering og prioriteringer behandles. Steigen pensjonistparti har erkjent dette ved å være representert på det nasjonale Verdighetseminaret i Mosjøen i mai d.å., og vil fortsatt oppsøke arenaer hvor vi mener der er noe å lære.

Oppfordring

Omsorg skal ikke bare spenne over pensjonister, eldre og pleietrengende. Men like fullt yngre, og alle som er kommet uheldig ut med livet sitt. Innvandrere som skal finne seg til rette i et fremmed land skal ha vår støtte, noen av disse strever med traumer fra krig og forfølgelse.

La oss sammen prøve å finne gode løsninger på mange oppgaver som venter på svar, og kunne vise til resultater som bekrefter at engasjement lønner seg. Og at Pensjonistpartiet er omsorgspartiet som det er verdt å satse på.

Arvid Nøtvedt
Pensjonistpartiet Nordland

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

31. august 2018

Kontoret i Oslo

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

29.-30.September 2018

Rogaland PPs kontor
Stavanger

 

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no