Politi skilt 07Politireformen er faktisk større enn du tror. Den er krevende, flere kulturer skal smelte sammen i ny organisasjon. Brukerne får ikke alt som før. Men politisk skjønn og prioritering skal styre veien mot målet.
Og hvem skal styre politikerne?
Engasjer deg i denne saken!


Statens institusjoner må fungere optimalt, rasjonelt og effektivt

Pensjonistpartiet støtter alle tiltak som gjør statens instanser mer kostnadseffektive og rasjonelle, og som samtidig setter innbyggerne (publikum) i sentrum. Evaluering, omstilling og strukturendring er et lederansvar tillagt alle etater på ulike nivåer. Men omfattende omorganisering må for eksempel ikke gå på bekostning av ansattes trivsel eller arbeidsforhold. Forhastede beslutninger kan få konsekvenser for servicen til publikum, samt trygghet og nærvær i lokalmiljøet.

Tidligere og pågående omorganiseringer viser at dette er vanskelige øvelser som kan skjemmes av blant annet prestisje og profesjonskamp. Noen beslutninger kan bare tiden vise verdien av, om en del kunne man straks si at dette bar galt av sted. Da må man ha mot til å snu før skaden blir større. Det går altså ut på å gjøre så grundig forarbeid som mulig.

Politietaten

Politianalyseutvalget har avgitt sin rapport og anbefaling, og den er ute til høring. Pensjonistpartiet ser helt klart behovet for evaluering av politietaten, men vil ikke nå verken bestemt avvise eller applaudere et så omfattende og detaljert arbeid. De store linjene som er anbefalt har alle implikasjoner som må veies opp mot hverandre før en kan konkludere. En betydelig reduksjon av politidistrikter og tjenestesteder kan selvsagt være veien å gå, og dette vil man få bedre innsikt i når "berørte instanser" har gitt sin innstiling.

Vi mener at en vesentlig "instans" er publikum som politietaten skal betjene. Den greieste måten å se det på fra lokale ståsted er å stille nøkterne spørsmål, og da skjeler vi foreløpig ikke så mye til tørre analyser, tall, statistikk eller diagram.

  • Hva blir forskjellen for publikum om det blir ett eller flere politidistrikt i Nord-Norge?
  • Hva vil det medføre for publikum om det lokale lensmannskontor blir borte og inngår i en felles enhet med andre kommuner?
  • Hvor blir det forebyggende arbeidet mot kriminalitet og narkotika å finne i den nye formen?
  • Og hvordan blir den nye rollen og arbeidssituasjonen for hver enkelt tjenestemann i en ny struktur?

Slike spørsmålsstillinger vil arte seg forskjellig fra by til land, mellom grisgrendte og tettbygde strøk. Mange små kommuner vil kjenne seg igjen i denne beskrivelsen.
Politidistriktene er foreslått redusert fra 27 til 6. Dette er administrativt overordnet ansvar og kommandolinjer. Dette vil neppe publikum merke noe særlig til nå heller.

Tjenestesteder er foreslått mer enn halvert, fra 354 til 210. Politiet skal konsentrere seg om politioppgaver, og tilleggsoppgaver som passhåndtering, tvangssalg og asylregistrering skal overtas av andre.

Mange vil miste sitt lokale lensmannskontor. Politiets nærhet til publikum og kjennskap til lokalmiljøet har betydning for etterforskning og oppklaring. Politiet har også ofte relasjoner til lokale sivile tjenester som arbeider opp mot rusomsorg, barn, ungdom og oppvekst. Effekten av slikt forebyggende arbeid er vanskelig å måle, men man må tro at dette til sammen hindrer mange i å gli inn i belastede miljøer som leder til kriminalitet. Dette vil en få svar på om noen år hvis dette samspillet og nærheten er blitt borte. Kontaktflaten ved å ha et lokalt forankret politi har mange aspekter som vi skal passe på.

Hva er gevinsten og hva blir tapet hvis lensmannskontoret blir borte?

Vi forstår at ett overordnet mål med rapporten er å gjøre politietaten i stand til effektiv respons ved operasjoner og større hendelser. Vi i Pensjonistpartiet mener at det også er særdeles viktig å se for seg flere scenarier i hverdagen, prøve å forutse konsekvenser og stille spørsmål.

For øvrig mener vi også at omorganisering bør begynne nede på bakkenivå, bygge seg oppover og så sette et tak på det hele. Under alle omstendigheter må det tas hensyn til lokale forhold, ellers kan bygdene sitte igjen med Svarteper. Denne saken skal vi følge spesielt.

Pensjonistpartiet ønsker et dynamisk samfunn der alle omsyn blir ivaretatt, det gjelder også for våre eldre og den oppvoksende slekt.

Arvid Nøtvedt 
Pensjonistpartiet Nordland

 

 

 

 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

31. august 2018

Kontoret i Oslo

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

29.-30.September 2018

Rogaland PPs kontor
Stavanger

 

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no