file0001675328029

 

Følgende uttalelse er vedtatt på Årsmøtet i Pensjonistpartiet Nordland 25.2.13.
Dette som en direkte oppfølger i forbindelse med den aktuelle saken NRK tok opp helga 23.- 24. februar, som omhandlet behandling av eldre demente pasienter ved sykehjem.

«Pensjonistpartiet vil støtte tiltak som bidrar til å styrke kvaliteten på pleie og omsorg i sykehjem og hjemmesykepleie, herunder økning av antall heltidsstillinger for leger og pleiepersonell. Det må særlig legges vekt på tiltak for å styrke sosial kontakt og komplett aktivisering for mennesker med demens». Dette er hentet fra vårt partiprogram.

Et stort antall saker med sviktende omsorg, gjerne fulgt opp med presseomtale registreres årlig, noe som toppet seg 23.2.13 med NRK-innslaget om behandlingen av den kjente professor Ole Fyrand. Her avdekker de pårørende medikamentbruk for å passivisere demente i den aktuelle kommunes stramme personellsituasjon. Slikt skal ikke forekomme, men skjer dessverre altfor ofte. Den nye Samhandlingsreformen gjør ikke saken enklere for kommunene, så lenge det ikke følger med tilstrekkelige økonomiske midler.

I Pensjonistpartiet har våre dyktige kommunepolitikere spesielt fokus på kvaliteten av omsorgstjenester, og fungerer som vaktbikkjer for at alle eldre og andre svake grupper skal ha det mest mulig optimalt ut fra sin aktuelle situasjon. Dessverre er vi foreløpig ikke landsdekkende og ikke representert i alle kommuner. I tillegg har vi altfor lite gjennomslag på riksplan for å nå gjennom med våre holdninger. Her er det media som setter dagsorden, og «avsløringer» er godt stoff som selger eller gir høge seertall. Gode holdninger og forebyggende tiltak er ikke godt stoff, men vi gir ikke opp!

Pensjonistpartiet Nordland støtter helhjertet dannelsen av pårørendeforeninger for sykehjemsbeboere, som blir en følge av «Fyrand-saken». Det er en kjensgjerning at mange pårørende kvier seg for å varsle om uheldige omstendigheter og omsorgssvikt av frykt for at dette vil gå utover den aktuelle pasient.

Derfor mener Pensjonistpartiet Nordland at det må etableres et eldreombud, kombinert med en offentlig varslingstelefon/post/e-post der pårørende raskt og profesjonelt får avdekket og oppfulgt omsorgssvikt.

En ber også om at regjeringa følger opp saken og om nødvendig utarbeider minimumsstandarder for bemanning i institusjoner, fulgt opp med de nødvendige økonomiske midler.

Gi våre eldre en god omsorg og en verdig alderdom uavhengig av de enkelte kommuners økonomiske situasjon!

Pensjonistpartiet Nordland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

13. april 2018

start kl 09.00

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

 14. og 15. april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no