Velkommen til Nordland Pensjonistparti

Havgull

Nordland Pensjonistparti fikk 0,7 % av stemmene til Fylkestingsvalget i 2011, som desverre ikke ga oss representasjon. Dette forholdet har vi tenkt å endre på, slik at vi ved valget i 2015 forhåpentligvis har klart å opparbeide en godt fungerende fylkesorganisasjon, med mange lokallag spredt over hele Nordland. Til dette trenger vi din hjelp!

Vi skal gjerne være behjelpelige for at nye lag i kommunene skal etableres. Fra Pensjonistpartiet sentralt bevilges kr. 5.000.- til et nyoppstartet lokallag. I utgangspunktet trenger det ikke være mer enn 3 medlemmer som danner et interimstyre, og da er en i gang og kan bygge opp organisasjonen. Se hva vi fikk til i Steigen, der vi oppnådde 12,1% av stemmene til kommunevalget.

Ta gjerne kontakt med oss i Steigen om det er ting du lurer på. Du kan også melde deg inn i Nordland Pensjonistpartiet og stå som medlem direkte under fylkespartiet så lenge det ikke finnes lokallag i din kommune.

Ta kontakt med enten

Robert Dearsley            tlf. 55 69 34 73, mail: dearsley@pensjonistpartiet.no

eller

Gjert Are Valberg          tlf. 99 41 20 95, mail: gjert-av@online.no

 

                   NYHETER FRA NORDLAND

  

pensjonist
Reduksjon i verdien av den enkeltes pensjon er det som bekymrer befolkningen fra 50-årsalderen mest, med tanke på økonomi. Det er verken boligkrakk eller arbeidsledighet. Dette skriver Dagens Næringsliv i et oppslag 7. februar. Kan vi i Pensjonistpartiet bruke denne ferske undersøkelsen til å velge ut en av de mest strategisk riktige "kampsaker", om vi definerer vår største potensielle velgermasse å høre til blant de fra 50 år og eldre?

Som et apropos til Arne J Grindals oppfordring om å finne felles politiske tema å fronte over hele landet, viser en artikkel i Dagens Næringsliv ulike aldersgrupper deres største økonomiske frykt for framtiden. Ikke uventet varierer dette med aldersgruppene, men fra 40 år og eldre er reduksjon i verdien av ens pensjon et av de mest bekymringsfulle emner. Dette burde fortsatt være et satsingsområde for Pensjonistpartiet, om en definerer sin fremste velgergruppe fra 50 +.

Fra Martin Riber Sparres artikkel, sakser vi følgende:

"De siste årene har det blitt stadig mer snakk om pensjon. Mens nordmenn flest i spørreundersøkelser oppgir at de nærmest ikke aner hvordan de nye reglene vil slå ut for dem i kroner og øre, har de i alle fall skjønt såpass at det hele virker veldig usikkert. Mens frykt for reduksjon i verdi av pensjonen var vår fjerde største frykt i fjor, er det nå vår nest største frykt. 36 prosent krysser nå av på dette, mot 28 prosent i fjor. Selv om det er de unge som bør være mest bekymret for pensjoner på lang sikt, er det kanskje ikke så rart at dette ikke fratar dem nattesøvnen på ett års sikt".

 Dette bekymrer de forskjellige aldersgruppene mest

(Prosentene viser andelen som oppgir dette):

Unge (18-25 år)

Å måtte bruke opp sparepengene (46 %)
Økende boligpriser (43 %)
Økende matpriser (33 %)
Utsiktene til verdensøkonomien (31 %)
Økende strømpriser (31 %)

Unge voksne (26-39 år)

Utsiktene til verdensøkonomien (41 %)
Stigende renter (38 %)
Å måtte bruke opp sparepengene (36 %)
Økende drivstoffpriser (31 %)
Økte skatter (29 %)

Voksne (40-54 år)

Utsiktene til verdensøkonomien (48 %)
Reduksjon i verdien av pensjonen min (44 %)
Økte kostnader som følge av miljøendringer (34 %)
Økende drivstoffpriser (33 %)
Stigende renter (32 %)

Eldre (55-65 år)

Reduksjon i verdien av pensjonen min (53 %)
Utsiktene til verdensøkonomien (52 %)
Kutt i trygdeordninger (34 %)
Utsiktene i norsk økonomi (28 %)
Økende strømpriser (28 %)

Kan vi dra noen slutninger ut av dette materialet? Siden Strategier for Pensjonistpartiet skal drøftes på fylkesårsmøtene og HS forslag til strategisk plan skal diskuteres på Landsstyremøtet og Landsmøtet i vår, burde dette kunne være til hjelp for å vurdere våre politiske prioriteringer.

Gjert-Are Valberg

HS-medlem/Leder i PP Nordland

 

 

 

Kontakt oss på

hovedkontoret

Besøksadresse    
Prinsens gate 3 A,
0154 Oslo

Postadresse         
Postboks 6 Sentrum, 0101 Oslo

Telefon                 
21 42 05 15

E-post
Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.                 

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

 

 

Møter

Neste HS møte

22. mai 2016
Thon Hotel 
Oslo Airport Gardermoen


Landstyremøte

oktober 2016


Landsmøte

4. - 5. juni 2016
Gardermoen
Thon Hotel
Oslo Airport Gardermoen

 

Facebook


Postadresse: Prinsensgate 3A, 0152 OSLO - Telefon: 21 42 05 15 eller 483 24 150 - E-post: post@pensjonistpartiet.no