Velkommen til Nordland Pensjonistparti

Havgull

Skal Nordland Pensjonistparti bli et parti en kan regne med, er vi avhengige av at det startes opp lokallag rundt om i kommunene.  Til dette trenger vi din hjelp!

Vi skal gjerne være behjelpelige for at nye lag i kommunene skal etableres. Fra Pensjonistpartiet sentralt bevilges kr. 5.000.- til et nyoppstartet lokallag. I utgangspunktet trenger det ikke være mer enn 3 medlemmer som danner et interimstyre, og da er en i gang og kan bygge opp organisasjonen. Se hva de fikk til i Steigen i 2011, der de oppnådde 12,1% av stemmene til kommunevalget.

Ta gjerne kontakt med oss om det er ting du lurer på. Du kan også melde deg inn i Nordland Pensjonistpartiet og stå som medlem direkte under fylkespartiet så lenge det ikke finnes lokallag i din kommune.

Ta kontakt med 

Arnt-Elling Hanssen                              tlf. 951 02 830,
Leder i Pensjonistpartiet Sortland              e-post:

eller

Gjert Are Valberg                                  tlf. 99 41 20 95,
Leder i Pensjonistpartiet Nordland             e-post: 

 

                   NYHETER FRA NORDLAND

  

Pensjonistpartiet i Steigen ble vedtatt nedlagt 1. oktober 2019. 
Fylkespartiet vil lide samme skjebne om ikke nye lokallag blir etablert og vil ta over ansvaret.

Følgende ble valgt til et avviklingsstyre på Årsmøtet 3. februar 2019:

Gjert-Are Valberg - leder
Robert Dearsley - nestleder
Astri Gaarder Valberg - medlem
Magne Reinhardtsen - varamedlem

Tove Mjellanger - revisor

Frivillig omsorgstjeneste vil bli satt på dagsorden i årene fremover.

Det offentlige kan ikke alene klare å dekke alle behov for en stadig økende eldre befolkningsandel.

Nordland Pensjonistparti har som en prioritert sak å vitalisere frivillighetsarbeidet, og har visjoner om et utvidet omsorgsbegrep. En ønsker å bruke regjeringens verdighetsgaranti implantert i frivillighetsarbeidet i kommunene.

Arvid

Nordland Pensjonistparti vil ha sterk fokus på helsepolitikken, og
pasientrettigheter, helse- og omsorg for eldre og sårbare grupper
er vår merkevare. Vi vil ikke tåle at denne gruppen blir nedprioritert!

Underkategorier

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: