Pensjonistpartiet Vestnes

Er du interessert, ta kontakt med:

Dagfinn Wiik

Epost:

mob.: 97598064

 

Styret valgt på årsmøtet 29 januar 2018

Leder: Dagfinn Wiik (på valg 2020)

Nestleder: Egil Reite (på valg 2020)

Styremedlem: Vgdis Reistad (på valg 2020)

Styremedlem: Per Ove Mork Pedersen (på valg 2019)

Styremedlem: Gayle Vestnes (på valg 2019)

1.vara: Magne Eidhammer (på valg 2019)

2.vara: Leiv Magne Søholt (på valg 2019)

3. vara: Arne Kåre Tennebø (på valg 2019)

Kjell Langstein ble valt til kasserer uten plass i styret

 

     Pensjonistpartiet Vestnes 

                         Ble startet den 25.02.2015 på Vestnes Fjordhotell

Oppstartmte

                                                              

Leder:             Dagfinn Wiik

epost:            

mob.:              97598064

 

Dagfinn Wiik

Leder Dagfinn Wiik

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: