Årsmøte i Pensjonistpartiet Møre og Romsdal 28.02.2019

Styret i Fylkespartiet Møre og Romsdal 

Leder: Arne Hoem - 1 år
Nestleder: Dagfinn Wiik - 2 år
Kasserer: Arne Hoem - 1 år
Sekretær: Parley Augustsson - 1 år 
Styremedlemmer: Nils Petter Sjøholt - 2 år
Kate-Mari Pedersen - 2 år
Egil H. Reite - 1 år
Asbjørg Giskemo-1 år
Varamedlemmer:1. Torleif Wærås - 1 år
2. Olav Nyhagen - 1 år
Revisor: Terje Stensland-1år

Valgkomite: Parley Augustsson og Egil H. Reite, - 1år

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: