Feilernæring fører til mangelsykdommer av ulike slag. Det er videre vanskelig å tenke seg at et menneske som lider av mangelsykdom føler velvære og trygghet, selv om en er på et sykehjem. Det blir vel heller å føle angst i en grå hverdag. Stange Pensjonistparti mener derfor at et næringsriktig kosthold er selve grunnlaget og det viktigste for at beboerne skal trives og føle trygghet på et sykehjem. Vi gjør en feil hvis vi prioriterer andre ting fremfor et nåringsriktig kosthold.
At renholdet også er viktig er en selvfølgelig ting.

Bernhard Høiberget
Stange Pensjonistparti

Kommunene har fått tilbud om en forsøksordning hvor staten øremerker og yter et tilskudd til eldreomsorgen. I den ene modellen vil staten også ta seg av fordelingen av tjenestene, mens kommunen kan ta seg av fordelingen i den andre.
Det er grunn til å spørre de politiske partiene nå før valget om de vil at Stange kommune skal være med i denne forsøksordningen.
Stange pensjonistparti mener at kommunen bør være med i den andre modellen, men at kommunen må ha forhandlingsrett med staten når det gjelder tilskuddets størrelse. Flere mener at eldreomsorgen kan få tilført mer penger med denne ordningen , og at forskjellsbehandlingen kommunene i mellom blir mindre. Professor Tor Inge Romøren ved Høgskolen i Gjøvik er nevnt i denne forbindelse. (Les forøvrig "Pensjonisten" nr. 3 -2015)

Bernhard Høiberget
Pensjonistpartiet.

Klikk på bildene for å laste ned hele programmet i pdf format. Eller klikk på Les mer for å se programmet her.

       

I lokalavisene blir det for tiden på saklig grunnlag klaget på organiseringen av hjemmesykepleien i kommunen. Uheldige følger av endringen fra soner til enheter listes opp: Utelatelse fra pasientliser, overseelse av faste avtaler, telefoner besvares ikke, leggetider glemmes, sår smøres ikke og mye, mye mer. Samtidig er en redd for å miste arbeidstakere i hjemmesykepleien.
Stange Pensjonistparti følger med i denne saken. Vi tar helse og omsorg på alvor og vil drøfte forholdene på et styremøte med det aller første.


 

Ny velferdsteknologi gir større trygghet for bruken. De store etterkrigskullene går nå over i pensjonistenes rekker og vil etter hvert få behov for hjelp, det være seg hjemmebasert omsorg eller sykehjemsplasser. Dette vil koste kommunene mye penger og fremfor alt gi behov for mange varme hender. De fleste kommunene ser ut til å møte denne utfordringen med å satse mer på hjemmebasert omsorg og mindre på nye sjukehjemsplasser.

Pensjonistpartiet ser ut til å være skikket til denne oppgaven. Flere viktige og tunge arbeidsoppgaver står vi foran i vårt samfunn når det gjelder helse og omsorg. Eksempelvis kan det nevnes at antall mennesker med demens vil øke sterkt i årene som kommer. Her er det mye uklart om årsaksforholdene. Lindrende behandling til døende må bli bedre, likeledes omsorgen for etterlatte. Kronisk syke mennesker må behandles bedre. Dette er blitt et problem etter at samhandlingsreformen ble innført, da denne la beslag på mange institusjonsplasser. Flere andre oppgaver vedrørende helse og omsorg presser på.

Det er viktig å ha et parti i styrende organer som gjør politikerne oppmerksomme på problemene i god tid. Pensjonistpartiet vil være et aktivt "helseparti". 


 

Det skjer endringer i lokallaget nå. Året 2017 har startet med uvanlig stor aktivitet. Mange og lange telefonsamtaler har funnet sted, møter er avholdt og nytt styre er valgt. Foreløpig kan det med stor sikkerhet sies at partiet i neste periode vil framstå som et parti for hele Stange kommune. Dette betyr at partiets ressurser også vil bli brukt på utkantene av kommunen.
Partiet mener at utkantene må bli sett. Av hensyn til framtidig bosetning må grendene i utkanten vise seg fram på en mest mulig atraktiv måte. I neste periode regner Stange Pensjonistparti med at flere viktige saker vil berøre utkantene av kommunen.
I bisetninger er selvsagt samarbeide med andre partier også blitt berørt. Her er det interessant å merke seg at flere av patiets utøvere på en klarere måte enn før ser at partiets logo både er rød og blå. Ingen er for god ,og ingen er for dårlig å samarbeide med. Vi går mot et spennende valg.

Bernhard Høiberget
Kasserer
Stange Pensjonistparti


 

Pensjonistpartiet på Stange avholdt sitt årsmøte tirsdag 23. januar 2017. En motivert gjeng diskuterte program, valgkamp, året som er tilbakelagt og valgte nytt styre. Årsmøte ble gjestet av fylkesleder Helge Thomassen.

Partiet skal fortsette å jobbe for kjente saker og får nå en sterkere miljøprofil, et mere markant vern av matjord og utvikling i distriktene. Innsatsen for de svake gruppene står sentralt og målet blir å være tydligere på at det er et livsløpsparti - fra vugge til grav. Opprettelsen av eldreombud ser ut til å seile opp som en viktig sak til valget.
-Vi kommer til være et tøffere parti når det kommer til evt. samarbeid av noe slag etter valget, sier leder Erling Magne Johansen.  


 

Pensjonistpartiet og rovdyrpolitikk

Dette er en artikkel som er sendt til forskjellige aviser.

Det er skrevet og sagt mye om rovdyrpolitikken denne våren og sommeren. Mange tragiske og triste bilder og utsagn har kommet fram. Det forundrer meg mang en gang at bjørn og ulv liksom vet hvor grensen til grønn sone går. Det blir på en måte et forsvar til at bestanden øker eller holder vedlike. Er det rimelig overfor de som har husdyrhold? De driver jo med matproduksjon.

I Pensjonistpartiets valgprogram står det:-ja til sau. Husdyrhold og rovdyr kan vanskelig forenes.

Penger er bevilget

I siste formannskapsmøte ble det enstemmig bevilget penger til denne stien. Dette blir et fint prosjekt som knyttes sammen med frisklivssenteret ved Stangehallen.

Tirsdag ettermiddag denne uken gikk ubdertegnede sammen med Jan Schrøder opp en trase som et forslag til Plankontoret i Stange Kommune. De må jo inn i bildet for at dette skal bli korrekt.

Stien kommer til å gå i et variert terreng med forskjellige skogarter og forskjellige blomster og andre opplevelser.

Underkategorier

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

 

Møter

Neste HS møte

21. september 2017 

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

22-23 september 2017

14-15 april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no