Feilernæring fører til mangelsykdommer av ulike slag. Det er videre vanskelig å tenke seg at et menneske som lider av mangelsykdom føler velvære og trygghet, selv om en er på et sykehjem. Det blir vel heller å føle angst i en grå hverdag. Stange Pensjonistparti mener derfor at et næringsriktig kosthold er selve grunnlaget og det viktigste for at beboerne skal trives og føle trygghet på et sykehjem. Vi gjør en feil hvis vi prioriterer andre ting fremfor et nåringsriktig kosthold.
At renholdet også er viktig er en selvfølgelig ting.

Bernhard Høiberget
Stange Pensjonistparti

Klikk på bildene for å laste ned hele programmet i pdf format. Eller klikk på Les mer for å se programmet her.

       

I lokalavisene blir det for tiden på saklig grunnlag klaget på organiseringen av hjemmesykepleien i kommunen. Uheldige følger av endringen fra soner til enheter listes opp: Utelatelse fra pasientliser, overseelse av faste avtaler, telefoner besvares ikke, leggetider glemmes, sår smøres ikke og mye, mye mer. Samtidig er en redd for å miste arbeidstakere i hjemmesykepleien.
Stange Pensjonistparti følger med i denne saken. Vi tar helse og omsorg på alvor og vil drøfte forholdene på et styremøte med det aller første.


 

Ny velferdsteknologi gir større trygghet for bruken. De store etterkrigskullene går nå over i pensjonistenes rekker og vil etter hvert få behov for hjelp, det være seg hjemmebasert omsorg eller sykehjemsplasser. Dette vil koste kommunene mye penger og fremfor alt gi behov for mange varme hender. De fleste kommunene ser ut til å møte denne utfordringen med å satse mer på hjemmebasert omsorg og mindre på nye sjukehjemsplasser.

Pensjonistpartiet ser ut til å være skikket til denne oppgaven. Flere viktige og tunge arbeidsoppgaver står vi foran i vårt samfunn når det gjelder helse og omsorg. Eksempelvis kan det nevnes at antall mennesker med demens vil øke sterkt i årene som kommer. Her er det mye uklart om årsaksforholdene. Lindrende behandling til døende må bli bedre, likeledes omsorgen for etterlatte. Kronisk syke mennesker må behandles bedre. Dette er blitt et problem etter at samhandlingsreformen ble innført, da denne la beslag på mange institusjonsplasser. Flere andre oppgaver vedrørende helse og omsorg presser på.

Det er viktig å ha et parti i styrende organer som gjør politikerne oppmerksomme på problemene i god tid. Pensjonistpartiet vil være et aktivt "helseparti". 


 

Det skjer endringer i lokallaget nå. Året 2017 har startet med uvanlig stor aktivitet. Mange og lange telefonsamtaler har funnet sted, møter er avholdt og nytt styre er valgt. Foreløpig kan det med stor sikkerhet sies at partiet i neste periode vil framstå som et parti for hele Stange kommune. Dette betyr at partiets ressurser også vil bli brukt på utkantene av kommunen.
Partiet mener at utkantene må bli sett. Av hensyn til framtidig bosetning må grendene i utkanten vise seg fram på en mest mulig atraktiv måte. I neste periode regner Stange Pensjonistparti med at flere viktige saker vil berøre utkantene av kommunen.
I bisetninger er selvsagt samarbeide med andre partier også blitt berørt. Her er det interessant å merke seg at flere av patiets utøvere på en klarere måte enn før ser at partiets logo både er rød og blå. Ingen er for god ,og ingen er for dårlig å samarbeide med. Vi går mot et spennende valg.

Bernhard Høiberget
Kasserer
Stange Pensjonistparti


 

Pensjonistpartiet på Stange avholdt sitt årsmøte tirsdag 23. januar 2017. En motivert gjeng diskuterte program, valgkamp, året som er tilbakelagt og valgte nytt styre. Årsmøte ble gjestet av fylkesleder Helge Thomassen.

Partiet skal fortsette å jobbe for kjente saker og får nå en sterkere miljøprofil, et mere markant vern av matjord og utvikling i distriktene. Innsatsen for de svake gruppene står sentralt og målet blir å være tydligere på at det er et livsløpsparti - fra vugge til grav. Opprettelsen av eldreombud ser ut til å seile opp som en viktig sak til valget.
-Vi kommer til være et tøffere parti når det kommer til evt. samarbeid av noe slag etter valget, sier leder Erling Magne Johansen.  


 

Pensjonistpartiet er partiet for alle

Pensjonistpartiet er partiet for alle aldre. Stange Pensjonistparti ønsker derfor flere medlemmer og støttespillere i kampen for et samfunn med større respekt for eldre, barn og uføre. Det er behov for sosiale og helsebringende aktiviteter for svake grupper også i Stange. Barn, unge og eldre bør ha trygge møtepasser/sentra hvor en slipper mobbing, angst og ensomhet. Støtt opp om Stange Pensjonistparti, slik at tilbudene til svake grupper ikke blir salderingsposter i kommunens budsjett.


Bernhard Høiberget

Stange pensjonistparti preges nå av en ny giv

Stange Pensjonistparti preges nå av en ny giv. Samtidig frisker en også opp gamle vyer: Pensjonistpartiet er et parti for alle, og vil bruke all sin kraft i arbeidet med å forbedre svake gruppers leve- og livsvilkår. Pensjonistpartiet vil være med å styre. Vår livserfaring og våre kunnskaper vil gi den nødvendige balanse i styringen. Unge og eldre vil ellers bli en salderingspost i alle sammenhenger.
Pensjonistpartiet er riksdekkende, og har et godt arbeidsprogram på samtlige aktuelle samfunnsområder. Vil du være med å styre? I år er det Stortingsvalg og i 2015 er det kommunevalg og fylkestingsvalg. Sitt ikke hjemme når det er valg.


Bernhard Høiberget

Visste du dette om eiendomsskatten i Stange?

Til tross for at opposisjonen og deriblant Pensjonistpartiet, stemte imot å øke eiendomsskatten på kommunestyremøtet 20.12.2012, ble det vedtatt å øke den. Den økes med 2 promille i år og 1 promille i 2014. Det er dessverre lite en får gjort med det så lenge AP har flertall i kommunestyret.

En ting er imidlertid lite kjent blant blant befolkningen. Hvis husstanden samlet har mindre enn 3g i inntekt og samlet bankinnskudd ikke overstiger 1g, kan du søke om å slippe eiendomsskatten. 1g tilsvarer kr 82122,-.

Pensjonistpartiet kan være behjelpelig med en slik søknad.

Ta gjerne kontakt med Erling Magne Johansen:

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Underkategorier

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Besøksadresse    
Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Postadresse          

Gjermundnes 50,

4865 Åmli

Telefon                 

971 86 581

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.    

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

19.november 2017

13. april 2018

Thon Oslo Airport Hotell


Landstyremøte

Ex. LS

mandag  20.11.17

 

14 april 2018

 

Thon Oslo Airport Hotell


Landsmøte

12-13 mai 2018

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no