Klikk på bildene for å laste ned hele programmet i pdf format. Eller klikk på Les mer for å se programmet her.

       

I lokalavisene blir det for tiden på saklig grunnlag klaget på organiseringen av hjemmesykepleien i kommunen. Uheldige følger av endringen fra soner til enheter listes opp: Utelatelse fra pasientliser, overseelse av faste avtaler, telefoner besvares ikke, leggetider glemmes, sår smøres ikke og mye, mye mer. Samtidig er en redd for å miste arbeidstakere i hjemmesykepleien.
Stange Pensjonistparti følger med i denne saken. Vi tar helse og omsorg på alvor og vil drøfte forholdene på et styremøte med det aller første.


 

Pensjonistpartiet ser ut til å være skikket til denne oppgaven. Flere viktige og tunge arbeidsoppgaver står vi foran i vårt samfunn når det gjelder helse og omsorg. Eksempelvis kan det nevnes at antall mennesker med demens vil øke sterkt i årene som kommer. Her er det mye uklart om årsaksforholdene. Lindrende behandling til døende må bli bedre, likeledes omsorgen for etterlatte. Kronisk syke mennesker må behandles bedre. Dette er blitt et problem etter at samhandlingsreformen ble innført, da denne la beslag på mange institusjonsplasser. Flere andre oppgaver vedrørende helse og omsorg presser på.

Det er viktig å ha et parti i styrende organer som gjør politikerne oppmerksomme på problemene i god tid. Pensjonistpartiet vil være et aktivt "helseparti". 


 

Program lite

 

Her finner du vårt prinsipp- og handlingsprogram for perioden 2017 - 2021.

Ved å klikke på bildet til venstre, kan du laste ned en PDF-fil av dokumentet.

 

Program for de respektive fylker og kommuner ligger i meny på venstre side av nettsiden.

Pensjonistpartiet er partiet for alle

Pensjonistpartiet er partiet for alle aldre. Stange Pensjonistparti  ønsker derfor flere medlemmer og støttespillere i kampen for et samfunn med større respekt   for eldre, barn og uføre. Det er behov for sosiale og helsebringende aktiviteter for svake grupper også i Stange. Barn, unge og eldre bør ha trygge møtepasser/sentra hvor en slipper mobbing, angst og ensomhet. Støtt opp om Stange Pensjonistparti, slik at tilbudene til svake grupper ikke blir salderingsposter i kommunens budsjett.


Bernhard Høiberget


Stange pensjonistparti preges nå av en ny giv

Stange Pensjonistparti preges nå av en ny giv. Samtidig frisker en også opp gamle vyer: Pensjonistpartiet er et parti for alle, og vil bruke all sin kraft i arbeidet med å forbedre svake gruppers leve- og livsvilkår. Pensjonistpartiet vil være med å styre. Vår livserfaring og våre kunnskaper vil gi den nødvendige balanse i styringen. Unge og eldre vil ellers bli en salderingspost i alle sammenhenger.
Pensjonistpartiet er riksdekkende, og har et godt arbeidsprogram på samtlige aktuelle samfunnsområder. Vil du være med å styre? I år er det Stortingsvalg og i 2015 er det kommunevalg og fylkestingsvalg. Sitt ikke hjemme når det er valg.


Bernhard Høiberget

Visste du dette om eiendomsskatten i Stange?

Til tross for at opposisjonen og deriblant Pensjonistpartiet, stemte imot å øke eiendomsskatten på kommunestyremøtet 20.12.2012, ble det vedtatt å øke den. Den økes med 2 promille i år og 1 promille i 2014. Det er dessverre lite en får gjort med det så lenge AP har flertall i kommunestyret.

En ting er imidlertid lite kjent blant blant befolkningen. Hvis husstanden samlet har mindre enn 3g i inntekt og samlet bankinnskudd ikke overstiger 1g, kan du søke om å slippe eiendomsskatten. 1g tilsvarer kr 82122,-.

Pensjonistpartiet kan være behjelpelig med en slik søknad.

Ta gjerne kontakt med Erling Magne Johansen:

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Underkategorier

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

31. august 2018

Kontoret i Oslo

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

29.-30.September 2018

Rogaland PPs kontor
Stavanger

 

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no