Utskrift
Treff: 1961

 

Årsmøtet åpnet med å minnes Oscar Bekkevold med 1 minutters stillhet.

Deretter ønsket leder årsmøte velkommen.
Fylkesleder orienterte om regionsreformen.

Årsmøtet ble gjennomført etter standard program.
Årsberetning, regnskap 2017, budsjett 2018 og handlingsplan 2018 ble vedtatt.

Økonomien i laget er god.

Valg:

Leder                        Tara kristine Bale
Nestleder                   Marit Thoner
Sekretær/daglig leder Helg Thomasen
Kasserer                    Terje Hagen
Styremedlem             Ragnar Rognhaug
Styremedlem             Pål Gorseth
Varamedlem              Øystein Utstumo

Revisor                     Ragnar Rognhaug