I Sør-Odal går debatten høyt rundt skolestruktur, valget betegnes derfor av mange som et skolevalg. Kommunen påpeker gjennom en rapport at de vil spare 100 millioner over en 10 års? periode med å bygge en ny stor skole (1–10) for hele kommunen, eller en innsparing på ca 6,5 millioner pr år.

Jeg antar at kommunen har et årsbudsjett på ca 600 millioner kroner, 6 millioner utgjør 1%. Her snakker vi om miljø, folkehelse og oppvekst for de minste. Eller som Bjørn Hernes i tirsdagens Glåmdal i en annen sammenheng sier: ” Det er jo bare unger” da er det ikke så farlig. Jeg tenker da på mange og lange transporter for de aller minste, dvs 6 og syv åringer. Også i et folkehelseperspektiv kan det over tid bli en betydelig utgift som det er umulig å tallfeste.

Hvor mange lærere som mister arbeidet sitt sier kanskje ikke rapporten noe om, men at det vil bli færre med en stor skole er innlysende. Alt nå ser en at lærere (rektor på Sander) slutter. Det kan igjen bety fraflytting med tapt skatteinngang og overføringer fra staten.
Også i et folkehelseperspektiv er det en god investering å beholde og videreutvikle gjeldende barneskolestruktur.

Jeg ser at kommunen gjerne gir bort grendeskolene og viser til de muligheter som ligger i det. Det som påpekes som nytt er gammelt nytt. Alt i dag har lag og foreninger god tilgang til skolene for å gjennomføre sine aktiviteter. Å overta en skole er enkelt, men å drive og vedlikeholde den er noe helt annet. Det kan bli en tung byrde for et grendelag.
Særegenheten til Sør-Odal er grendene. Høyre, godt støttet av Senterpartiet står i spissen for å endre det. Valget nå er derfor like mye et verdivalg som et skolevalg. Sør-Odal ønsker som andre kommuner tilflytting. I bestrebelsen for å ”selge” kommunen gjennom prosjekt ”Vi er Odalen” var grendene med barnehager og barneskoler helt sentralt i markedsføringen. Det virker som om H/SP har glemt det. De som velger fortsatt å bo og de som kan tenke seg å flytte til kommunen ser etter det beste kommunen kan by på. Levende grender med skole og barnehage er en viktig del av det, kanskje avgjørende for de valg de tar.

Helge Thomassen
Pensjonistpartiet i Hedmark
Førstekandidat til fylkestinget

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: