Alle må bidra, og våre valg setter spor for de som kommer etter oss. Hvordan vil du at Odalen skal se ut for våre arvtakere? Pensjonistpartiet Sør-Odal vil jobbe for levende grender i Odalen, prosjekter og tilrettelegging som gjør oss attraktive for tilflytting, ivaretakelse av natur og kulturarv, skape kommunalt og regionalt samarbeid, og trygge og verdige levevilkår for alle. Meld deg gjerne inn i partiet - følg oss - tips oss - og fortell oss hvordan vi sammen kan skape en god Odalskommune - for alle!

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: