Årsmøtet åpnet med å minnes Oscar Bekkevold med 1 minutters stillhet.

Deretter ønsket leder årsmøte velkommen.
Fylkesleder orienterte om regionsreformen.

Årsmøtet ble gjennomført etter standard program.
Årsberetning, regnskap 2017, budsjett 2018 og handlingsplan 2018 ble vedtatt.

Økonomien i laget er god.

Valg:

Leder                        Tara kristine Bale
Nestleder                   Marit Thoner
Sekretær/daglig leder Helg Thomasen
Kasserer                    Terje Hagen
Styremedlem             Ragnar Rognhaug
Styremedlem             Pål Gorseth
Varamedlem              Øystein Utstumo

Revisor                     Ragnar Rognhaug

 

I Sør-Odal går debatten høyt rundt skolestruktur, valget betegnes derfor av mange som et skolevalg. Kommunen påpeker gjennom en rapport at de vil spare 100 millioner over en 10 års? periode med å bygge en ny stor skole (1–10) for hele kommunen, eller en innsparing på ca 6,5 millioner pr år.

Jeg antar at kommunen har et årsbudsjett på ca 600 millioner kroner, 6 millioner utgjør 1%. Her snakker vi om miljø, folkehelse og oppvekst for de minste. Eller som Bjørn Hernes i tirsdagens Glåmdal i en annen sammenheng sier: ” Det er jo bare unger” da er det ikke så farlig. Jeg tenker da på mange og lange transporter for de aller minste, dvs 6 og syv åringer. Også i et folkehelseperspektiv kan det over tid bli en betydelig utgift som det er umulig å tallfeste.

Hvor mange lærere som mister arbeidet sitt sier kanskje ikke rapporten noe om, men at det vil bli færre med en stor skole er innlysende. Alt nå ser en at lærere (rektor på Sander) slutter. Det kan igjen bety fraflytting med tapt skatteinngang og overføringer fra staten.
Også i et folkehelseperspektiv er det en god investering å beholde og videreutvikle gjeldende barneskolestruktur.

Jeg ser at kommunen gjerne gir bort grendeskolene og viser til de muligheter som ligger i det. Det som påpekes som nytt er gammelt nytt. Alt i dag har lag og foreninger god tilgang til skolene for å gjennomføre sine aktiviteter. Å overta en skole er enkelt, men å drive og vedlikeholde den er noe helt annet. Det kan bli en tung byrde for et grendelag.
Særegenheten til Sør-Odal er grendene. Høyre, godt støttet av Senterpartiet står i spissen for å endre det. Valget nå er derfor like mye et verdivalg som et skolevalg. Sør-Odal ønsker som andre kommuner tilflytting. I bestrebelsen for å ”selge” kommunen gjennom prosjekt ”Vi er Odalen” var grendene med barnehager og barneskoler helt sentralt i markedsføringen. Det virker som om H/SP har glemt det. De som velger fortsatt å bo og de som kan tenke seg å flytte til kommunen ser etter det beste kommunen kan by på. Levende grender med skole og barnehage er en viktig del av det, kanskje avgjørende for de valg de tar.

Helge Thomassen
Pensjonistpartiet i Hedmark
Førstekandidat til fylkestinget

Alle må bidra, og våre valg setter spor for de som kommer etter oss. Hvordan vil du at Odalen skal se ut for våre arvtakere? Pensjonistpartiet Sør-Odal vil jobbe for levende grender i Odalen, prosjekter og tilrettelegging som gjør oss attraktive for tilflytting, ivaretakelse av natur og kulturarv, skape kommunalt og regionalt samarbeid, og trygge og verdige levevilkår for alle. Meld deg gjerne inn i partiet - følg oss - tips oss - og fortell oss hvordan vi sammen kan skape en god Odalskommune - for alle!

Levende grender er egenarten i Sør-Odal

Sør- Odal pensjonistparti vil ta kommunen inn i fremtiden ved å bevare og videreutvikle grendene. For å nå den målsettingen er nåværende barneskolestruktur helt avgjørende.

Sør-Odal pensjonistparti vil arbeide for å opprettholde
nåværende barneskolestruktur.

Postadresse

Postboks 6,
Sentrum,
0101 OSLO

Besøksadresse

Prinsens gt. 3 A
OSLO

e-post:

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse    
Nordre Ifarnesveg 41

Postadresse       

Nordre Ifarnesveg 41
2428 Søre Osen

Telefon                 

924 16 772

E-post

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

19.-21. oktober 2018

Thon Nordlys, Bodø

 

Møteplan 2018-19


Landstyremøter

30.- 31. mars 2019

Oslo Airport Thon Hotell


Landsmøte

4.-5. mai 2019

Thon Oslo Airport Hotell

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: gjert-av@online.no