Styret i 2019 består av: 

Leder:              Erika Eriksen, (2019-2021), ny.     

Nestleder          Jan Ove Andersen (2019-2020), gjenvalg

Kasserer:         Ole Andersen (2019-2020), gjenvalg

Sekretær:         Lene Kristine Eikeland, (2019-2021), ny

Styremedl:        Ragnhild Johnsen (2019-2021), ny

Styremedl:        Asbjørn Sletvold (2019-2021), ny

Styremedl:        Bjørn Otto Syversen (2019-2020)

Varamedlemmer:

1.vara: Finn Løberg, gjenvalg

2.vara: Jorun Hidemstrædet, gjenvalg

3.vara: Anne-Lise Hestsveen, gjenvalg

1.vara har møterett på styremøtene med talerett, men ikke stemmerett dersom styret er fulltallig.

Revisor: Rolf Skofsrud

Vararepresentanter og revisor velges for ett år.

Web-master:                Rolf Skofsrud

Facebook ansvarlig:     Rolf Johnny Skofsrud

Partiets medierådgiver: Bjørg Kolltveit som innkalles til styremøtene

Alle ble valgt ved akklamasjon.

                                                                                                                                                               

 

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Neste HS møte

 ??

 

 


Landstyremøter

Fredag 27.9 2019 -
Søndag 29.9 2019

Stavanger
 

  


Landsmøte

Mai 2020

 

 

Facebook


Webansvarlig: Gjert-Are Valberg - Telefon: 994 12 095 - E-post: