Av Lene Kristine Eikeland, Ringsaker Pensjonistparti, 2.kandidat

Har nå over lengre tid observert ulike saker som pågår i Hamar kommune og har egentlig sukket litt med et snev av lettelse over at det «heldigvis ikke angår oss her i Ringsaker».

Den seneste uken har det vært flere oppslag knyttet til Hamars store tomtemangel, diskusjoner rundt nedlegging av Flyplassen, Busterud hevder at manglende tomter i Hamar medfører at potensielle innbyggere velger Ringsaker! -Da selvsagt med Hamar flyplass i bakgrunn.

Som innbygger i Ringsaker som nabo-kommune, er en eventuell nedleggelse av flyplassen noe som også vil berøre oss i Ringsaker. Hamar er den eneste flyplassen i mange mils avstand. Det ligger til rette for småflytreninger og aktiviteter nå i fredens tid som mange har stor glede av, men vi må ikke slutte å tenke på morgendagen! Det kjem en dag i mårå og da kan den bli svært viktig i beredskapsøyemed. Med dagens klimaendringer og ekstremvær, kan vi også vanskelig se for oss hvilke utfordringer vi kan stå overfor i fremtiden. Forleden uke var det ekstremnedbør, og boligfelt i Brumunddal ble omgjort til elver. Neste gang kan det være skogbrann, det vites ei. En eventuell nedleggelse av Hamar flyplass vil ikke bare ramme Hamars innbyggere, men hele regionen. Det er tragisk om så skjer!

Men det virker nesten som at Hamar kommune ikke lenger klarer å se skogen for bare trær!? Dere har mange muligheter når det angår boligarealer, det kan bare hende at dere må tenke litt nytt. Rett og slett kna om deigen litt.

Eksempler;

1.Dersom det blir vedtatt en østlig trasê for jernbanen er det en gavepakke til Hamar kommune! Det vil åpne seg enorme arealer for annen utnyttelse. Dette burde planarbeidet startes med , om det ikke allerede er i gang.

2.Boligtomter på Ingeberg? Vang? Vestre Alu- en fin liten indrefilet å starte med tomteutvikling og salg på, med både krem-utsikt og god beliggenhet i et etablert boligområde?

3.Det ligger store begrensninger ift arealutnyttelse på tomtene i Hamar. Tomteprisen blir da høy og samsvarer ikke når du kun får sette opp mini-hus. Her kan det gjøres tilpasninger, revideringer.

Til sist vil jeg bare legge til at folk flytter trolig ikke til Ringsaker pga manglende boligtomter i Hamar kommune. Forstår at dere kan være av den oppfatningen, men for den gjengse Ringsaksokning så er ikke Hamar et naturlig førstevalg.

Folk som flytter til Ringsaker kommer fordi stadig flere innser at Ringsaker er en utrolig flott kommune, med gode botilbud!

Så på vegne av mange i regionen;

La nå for all del flyplassen få stå i fred! Dere har så mange andre muligheter!

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: