Utskrift
Kategori: Ringsaker Blogg

Av Helge Vestheim 3. kandidat for Ringsaker Pp

Mjøsbrua er i bedre stand enn tidligere antatt. Den bør absolutt ikke rives som planlagt. Den må bevares som lokalveg og gang sykkelveg, men med forbud mot tungtrafikk. Staten må stå som eier, og selvfølgelig ha ansvar for riving hvis det skulle bli nødvendig i framtida.

 Snart blir vi samlet i et fylke. Da er det naturlig at Mjøsbrua driftes av fylket. Mjøsbrua er en naturlig lokalveg for arbeidstrafikk og handelstrafikk mellom Moelv og Biri. Moelv er både stasjonsby, bysentrum med butikker, servering og servicetilbud for folk fra Biri og omegn, og de utgjør en stor del av handelen i Moelv i dag.

Biri og Moelv er også et felles arbeidsmarked. Moelven industrier har et stort sagbruk på Biri. Arbeidsfolk på denne sida har mange gode kolleger på Mjøsbruket. Historisk har Moelv og Biri hatt sterk tilknytning. Biri og Moelv vil vokse betydelig når Mjøssjukhuset kommer.  En stor del sjukehusansatte vil selvfølgelig komme fra andre sida. Mange vil ønske å sykle til jobben. Interessen for å sykle er sterkt økende, spesielt etter at vi fikk elsykler. Da behøver vi ei samferdselsåre for mjuke trafikkanter. Dette er viktig for folkehelsa. Brua vil også ha en beredskapsfunksjon om ny bru må stenges av pga ulykke.