Av Helge Vestheim 3. kandidat for Ringsaker Pp

Mjøsbrua er i bedre stand enn tidligere antatt. Den bør absolutt ikke rives som planlagt. Den må bevares som lokalveg og gang sykkelveg, men med forbud mot tungtrafikk. Staten må stå som eier, og selvfølgelig ha ansvar for riving hvis det skulle bli nødvendig i framtida.

 Snart blir vi samlet i et fylke. Da er det naturlig at Mjøsbrua driftes av fylket. Mjøsbrua er en naturlig lokalveg for arbeidstrafikk og handelstrafikk mellom Moelv og Biri. Moelv er både stasjonsby, bysentrum med butikker, servering og servicetilbud for folk fra Biri og omegn, og de utgjør en stor del av handelen i Moelv i dag.

Biri og Moelv er også et felles arbeidsmarked. Moelven industrier har et stort sagbruk på Biri. Arbeidsfolk på denne sida har mange gode kolleger på Mjøsbruket. Historisk har Moelv og Biri hatt sterk tilknytning. Biri og Moelv vil vokse betydelig når Mjøssjukhuset kommer.  En stor del sjukehusansatte vil selvfølgelig komme fra andre sida. Mange vil ønske å sykle til jobben. Interessen for å sykle er sterkt økende, spesielt etter at vi fikk elsykler. Da behøver vi ei samferdselsåre for mjuke trafikkanter. Dette er viktig for folkehelsa. Brua vil også ha en beredskapsfunksjon om ny bru må stenges av pga ulykke.  

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: