Av Lene Kristine Eikeland, 2.kandidat Ringsaker Pensjonistparti

 

Under dagens stand på Innlandsmarkedet i Moelv var det drøssevis med barn som snakket med Ringsaker Pensjonistparti, og stemningen var udelt entusiastisk i forhold til et av våre partiprogram-punkter, nemlig innføring av leksefri!

Det ble også tatt opp under dagens debatt hvorvidt de ulike partiene er for eller imot leksefri. Det var litt varierende meninger rundt dette.

På tampen av dagen i dag snakket vi med 3 tilfeldige barn med foreldre og samtlige var svært positive til leksefri:

Anna Christine Bakken, mor til Jenny Othelie i 2.klasse sier; « Hadde vært fint med leksefri! Lesing er det greit at de har hjemme, men legg igjen alt det andre på skolen!» Hun sier at de ønsker å bruke ettermiddagene på fritidsaktiviteter og andre ting, og synes lekser skaper stress.

Hedvig, som går i 3.klasse svarer forsiktig, når vi spør hva hun ville synes om å få leksefri: « Det hadde vært godt..» Hun sier at det er vanskelig å få tid til lekser, hun føler at det går utover andre ting, feks tid med venner.

Mille i 4.trinn sier; «Bra med leksefri. Synes det er vanskelig noen ganger i matte, litt slitsomt. Lekser er kjedelig, og det går utover treninger osv..»

Anders Frydenlund, far til Mille legger til: «Det er viktig med lekser, men kunne gjort det ferdig på skolen, slik at vi slipper å dra det utover kvelden hjemme!» Han synes i likhet med flere at leksene bidrar til nok et element i hverdagen som gjør at man må forte seg hele tiden!

Mor til Jenny Othelie påpeker i tillegg at enkelte synes det er vanskelig å hjelpe barna med lekser, da de lærer ting på en annen måte i dag enn da vi vokste opp. Det medfører nesten at foreldrene må ta kurs for å kunne gi lekseveiledning.

Vi i Ringsaker Pensjonistparti mener at barna skal få ha fri når de kommer hjem etter skolen. De er så disiplinerte og flinke hele skoledagen, sitter veldig mye i ro. Så på ettermiddagene må det være rom til lek, venner, fritidsaktiviteter og familiehygge uten stress, mas og i verste fall krangel rundt lekser! Vi mener også at det bidrar til å skape sosiale forskjeller. Ikke alle barn blir fulgt opp hjemme, noen har foreldre som ikke kan faget de trenger hjelp i.

Noen ganger kan foreldrene stå overfor et dilemma; tvinge et lite barn som du ser er sliten, til å gjøre lekser, eller la barnet slippe leksene og heller komme uforberedt til skolen dagen etter. Det blir som å velge mellom pest eller colera. Ingen av alternativene er bra for barnets psykiske helse, og heller ikke foreldrenes.

Vi vet at hverdagen er så hektisk som den er, så vi ønsker at småbarnsfamilier skal få tilbake sin fritid og egentid på ettermiddagene!

 

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: