Utskrift
Kategori: Ringsaker Blogg

AV Lene Kristine Eikeland, Ringsaker Pensjonistparti, 2.kandidat

 I mange sammenhenger omtales de eldre som den gruppen som er mest utsatt for ensomhet.

Men det er en annen gruppe som lever i samfunnet rundt oss, med en skjult sorg og ensomhet, der de er omgitt av små barn og masse aktivitet.

Statistikken viser mørke tall ift samlivsbrudd blant par som har barn sammen; oftest flytter foreldrene fra hverandre før barnet har fylt 1 ÅR!

Det det ikke snakkes så mye om, er hvilken konsekvens dette egentlig får for partene som da står igjen på hver sin kant, samliv kjørt i grøften, og med små barn som det skal fordeles omsorg for.

Ofte sitter en part igjen alene, med mindre omsorg enn den andre. Det kan være knalltøft. Tøft å miste familien sin. Den andre som da har mer omsorg, blir sliten, og føler fortsatt på ensomheten, da det ikke var meningen at man skulle være igjen alene. Det blir en enorm sorgprosess.

Det kan dessverre se ut til at dette er en sorgprosess som i mange tilfeller ikke tar slutt. Et brudd der barn er involvert kan være en stor livskrise, også i tilfeller der parten selv valgte å gå. I ulike sammenhenger og hver høytid kommer det nye påminnelser om status og om et liv som ikke ble som det var tenkt.

Vi ønsker at det settes fokus på dette, da det er et stort reellt samfunnsproblem. Vi er opptatt av forebygging av ensomhet for alle.

Vi ønsker at det skal gjøres tiltak, og at det nedsettes en arbeidsgruppe som kan forsøke å finne løsninger som kan medføre samlingspunkter i kommunen, slik at det blir et økt fellesskap og legges til rette for sosialt samvær mellom foreldre og barn på ettermiddager og helger.

Vi ønsker et varmt og inkluderende samfunn med gode fellesarenaer året rundt.