AV Lene Kristine Eikeland, Ringsaker Pensjonistparti, 2.kandidat

 I mange sammenhenger omtales de eldre som den gruppen som er mest utsatt for ensomhet.

Men det er en annen gruppe som lever i samfunnet rundt oss, med en skjult sorg og ensomhet, der de er omgitt av små barn og masse aktivitet.

Statistikken viser mørke tall ift samlivsbrudd blant par som har barn sammen; oftest flytter foreldrene fra hverandre før barnet har fylt 1 ÅR!

Det det ikke snakkes så mye om, er hvilken konsekvens dette egentlig får for partene som da står igjen på hver sin kant, samliv kjørt i grøften, og med små barn som det skal fordeles omsorg for.

Ofte sitter en part igjen alene, med mindre omsorg enn den andre. Det kan være knalltøft. Tøft å miste familien sin. Den andre som da har mer omsorg, blir sliten, og føler fortsatt på ensomheten, da det ikke var meningen at man skulle være igjen alene. Det blir en enorm sorgprosess.

Det kan dessverre se ut til at dette er en sorgprosess som i mange tilfeller ikke tar slutt. Et brudd der barn er involvert kan være en stor livskrise, også i tilfeller der parten selv valgte å gå. I ulike sammenhenger og hver høytid kommer det nye påminnelser om status og om et liv som ikke ble som det var tenkt.

Vi ønsker at det settes fokus på dette, da det er et stort reellt samfunnsproblem. Vi er opptatt av forebygging av ensomhet for alle.

Vi ønsker at det skal gjøres tiltak, og at det nedsettes en arbeidsgruppe som kan forsøke å finne løsninger som kan medføre samlingspunkter i kommunen, slik at det blir et økt fellesskap og legges til rette for sosialt samvær mellom foreldre og barn på ettermiddager og helger.

Vi ønsker et varmt og inkluderende samfunn med gode fellesarenaer året rundt.

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: