postkasser01

Av

Erika Eriksen, leder

Jan Ove Andersen

Bjørg Kolltveit

Nå har Posten Norge AS endret sine rutiner for postkunder som bor i Brumunddal sentrum med tidligere postnummer 2380. Dette opplyser distriktsjef Inger Johanne Holt i Post i Butikk til Ringsaker Pensjonistparti.

De kaller det «valgfritt leveringssted» som omfatter utlevering av verdipost og pakker.

I praksis vil dette si at kundene får to ulike postnummer å forholde seg til!

De skal beholde sitt tildelte postnummer 2382 som er post i butikk på Coop Extra sør for Buttkvernsmyra, men bruke 2380 om de ønsker å få pakker/verdipost utlevert på Spar, Mølla. Da må de selv sørge for å opplyse avsender om  dette nummeret.

 

Beboere i sentrum i Brumunddal fikk for en tid siden endret sitt postnummer 2380  (Spar Mølla) til 2382 (Coop-Extra)

Dette medførte den urimelighet at postkunder måtte passere Sparbutikken for å hente sin verdipost/pakke på Coop Extra, en ekstra strekning tur/retur på snaue to kilometer.

Dette ga ikke minst utslag for eldre og fall-risiko på glatte vinterfortau.

Nå kan dette endres ved at kunden må være påpasselig å endre postnummeret til 2380 overfor avsender av pakker og verdipost.

Likevel er ikke dette en optimal løsning. For det kommer også verdipost som ikke er forhåndsavklart, som for eksempel nabovarsel.

 Det er mange i Brumunddal sentrum som er oppgitt over  Posten Norge AS rigide regler.

Ikke minst vil beboere i de nye blokkene i Miljøgata, Industrigata og Elvegata bli berørt av postverkets spesielle kundebehandling.

Vi er heller ikke imponert over Posten Norge AS informasjonsnivå. Et såkalt «valgfritt leveringssted» har hittil vært en godt bevart hemmelighet og ikke på noen måte vært kunngjort.

Ringsaker Pensjonistparti har lovt sine medlemmer/velgere å holde denne saken varm. Vi kan ikke være fornøyd med Posten Norge AS respektløse holdning overfor kunder  og krever Brumunddal  sentrums opprinnelige postnummer 2380 tilbake.

Vi kan ikke operere med to ulike postnummer!

Postadresse

v/Liv Remman
Jærveien 249,
Postboks 3036,

4392 SANDNES

Besøksadresse

Bergelandsgata 39 B,

4012 STAVANGER

e-post:

Hjemmeside         
www.pensjonistpartiet.no

 

Kontakt leder:

Tone J. Coucheron

Besøksadresse
    

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Postadresse       

Snekkerstuvegen10,
2316 Hamar

Telefon                 

973 07 788

E-post

Facebook

Pensjonistpartiet

 

 

 

Facebook
Du finner link til vår nye
Facebookside nedenfor

 

 

Møter

Sentralstyremøter 

25.-26.januar 2020
Stavanger

12.-13. mars 2020
Stavanger 

23.24. april 2020
Gardermoen


Landstyremøter

14.-15. mars 2020
Stavanger
 

  


Landsmøte

25.-26.april 2020
Gardermoen
 

 

Facebook


Sentralstyret Telefon: 973 07 788 E-post: